IEQ

Czujniki jakości powietrza 345 330 PLGBC Green Building Awards

Czujniki jakości powietrza

90% naszego czasu spędzamy w pomieszczeniach. Dobra jakość powietrza wpływa na zdrowie i dobre samopoczucie poprawiając jednocześnie naszą produktywność. Nie ma więc wątpliwości iż, jakość powietrza wewnętrznego jest niezwykle istotnym tematem .Przyjmuje się iż średnio 30% populacji jest niezadowolona z jakości powietrza wewnętrznego. Czy wiesz że prostymi sposobami na poprawę tego czym oddychasz może być :

 1. Redukcja źródeł zanieczyszczeń – czyli odpowiedni dobór materiałów budowlanych i wykończeniowych charakteryzujących się minimalną emisją zanieczyszczeń do otoczenia. Mówimy tu o niskiej zawartości w powietrzu np. LZO (Lotne Związki Organiczne) amoniaku, formaldehydu czy też ołowiu. Pamiętajmy również, iż wiek budynku ma istotny wpływ na jakość powietrza, z jednej strony bowiem wraz z upływem lat zmniejsza się ilość emitowanych do powietrza zanieczyszczeń z materiałów budowlanych, z drugiej jednak strony pogarsza się jakość wyposażenia wnętrz w budynku, a co za tym idzie same elementy wyposażenia wnętrz, akumulują więcej zanieczyszczeń.
 2. Doprowadzenie większej ilość powietrza zewnętrznego (efektywna wentylacja) –W pomieszczeniach w których znajdują się otwieralne okna według polskich przepisów należy zapewnić minimum 20 m3 świeżego powietrza na godzinę dla każdej osoby. W przypadku gdy budynek jednak nie posiada otwieranych okien wartość ta powinna wynosić minimum 30 m3/h. Większość systemów certyfikacji budynkowych, dla naszego komfortu rekomenduje strumień powietrza w ilości minimum 36m3/h na osobę, co już daje odczucie znacznego komfortu.
 3. Oczyszczenie powietrza znajdującego się wewnątrz budynku – zastosowanie filtrów węglowych w centrach wentylacyjnych lub tez zastosowanie oczyszczaczy powietrza dobranych odpowiednio do kubatury pomieszczenia w którym przebywamy.
 4. Stały monitoring środowiska wewnątrz budynku/pomieszczenia. Zaleca się montaż wewnętrznych czujników jakości powietrza. Taki pomiar dostarcza nam rzetelnej wiedzy o stanie powietrza, którym oddychamy. Czujnik pomiaru jakości powietrza powinien być umieszczony w tzw. strefie przebywania ludzi czyli na wysokości pomiędzy 1,2m a 1,8m nad powierzchnią podłogi. Dodatkowo powinniśmy mieć możliwość śledzenia stężenia poszczególnych związków w powietrzu w czasie rzeczywistym. Dobrą praktyką jest,aby na każde 930 m2 powierzchni pracy zainstalowany został minimum jeden ekran. Podstawowe parametry, które powinny być monitorowane to: poziom stężenia pyłów P10, oraz  P2,5. , poziom stężenia dwutlenek węgla oraz ozon, wilgotność powietrza oraz temperatura.
 • Pył P10, zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 µm, natomiast pył drobny PM2,5 to cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 µm. Pył drobny o średnicy poniżej 2.5µm (P2,5.) jest najbardziej niebezpieczny. Dociera on do pęcherzyków płucnych, penetruje do naczyń krwionośnych, a stamtąd do krwiobiegu dlatego jest on szkodliwy zarówno dla układu oddechowego jak i układu krążenia. Wskazania stężenia pyłu P2,5 nie powinny być większe niż 15 µg/m3  zaś pyłu P10 mniejsze niż 50 µg/m3 .
 • Ozon -Tonery znajdujące się w drukarkach to mieszaniny różnorodnych metali ciężkich, lotnych związków organicznych oraz trujących związków cyny i ozonu. Ta toksyczna kompozycja powstaje w temperaturze blisko 200 stopni, bo tyle osiąga drukarka podczas pracy. Substancje te przybierając formę mikropyłków przenikają do organizmu człowieka wraz z wdychanym powietrzem. Im mniejszy pyłek, tym głębiej osadza się w płucach narażając użytkownika na komplikacje zdrowotne. Z tego powodu istotne jest, aby urządzenia biurowe takie jak: drukarki laserowe, kopiarki, faksy itp. umieszczane były w zamkniętych pomieszczeniach lub też wydzielonych przestrzeniach, nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi. Dodatkowo te przestrzenie powinny być wyposażone w dedykowany, efektywny system wentylacji wyciągowej. Stężenie ozonu w powietrzu powinno być mniejsze niż 51 ppb.
 • Dwutlenek węgla –gaz ten wydzielamy my wszyscy podczas procesu oddychania i wymiany gazowej. Stężenie dwutlenku węgla w pomieszczeniu zamkniętym może być nawet kilkukrotnie wyższe niż w powietrzu zewnętrznym. Dwutlenek węgla jest nieco cięższy od powietrza, nie ma zapachu i smaku. Jest gazem bezbarwnym, niepalnym i niepodtrzymującym palenia, działa dusząco, ale w niskich stężeniach nie wykazuje właściwości toksycznych .W pomieszczeniach w których znajduje się duża liczba osób jego nadmiar może powodować uczucie senności. W stężeniu wyższym niż 5000 ppm następuje jego wyraźne szkodliwe oddziaływanie na organizm. Zaleca się aby stężenie CO2 w powietrzu utrzymywało się na poziomie poniżej 800 ppm .
 • Wilgotność – Zbyt suche powietrze w pomieszczeniu może powodować problemy z oddychaniem takie jak, np. podrażnienie śluzówki czy podatność na infekcje. Zbyt duża wilgotność powietrza z kolei, przyczynia się do rozwoju bakterii, roztoczy czy pleśni. Rekomenduje się aby poziom wilgotności w ciągu całego roku utrzymywał się na poziomie pomiędzy 30% a 50%.
 • Temperatura – Polskie normy określają iż temperatura latem powinna wynosić 20-23 st. (przy założeniu średniej aktywności fizycznej) zaś zimą 18-20 st.

zalety

 • Bezpośrednia kontrola nad naszym zdrowiem i samopoczuciem, zwiększenie efektywności pracy, mniej dni spędzonych na zwolnieniu lekarskim

wady

 • Koszty zakupu odpowiednego sprzętu