CIRCULAR ECONOMY W BIURZE

CIRCULAR ECONOMY W BIURZE

CIRCULAR ECONOMY W BIURZE 345 330 PLGBC Green Building Awards

Gospodarka cyrkularna jest alternatywą dla gospodarki linearnej, w której produkty zużyte zostają wyrzucone. Ten sposób postępowania jest bardzo obciążający dla naszego środowiska, gdzie z jednej strony pozyskiwane są nieodnawialne zasoby naturalne potrzebne przy produkcji, z drugiej zaś gromadzone są odpady w postaci już zużytych produktów. Według zasad gospodarki cyrkularnej, produkty powinny być projektowane w taki sposób, aby ich „żywot” był jak najdłuższy, mogły być naprawiane w razie potrzeby, ponownie użytkowane, odnawiane/odzyskiwane po użyciu, czy też ponownie wracały do cyklu produkcyjnego. Takie podejście gwarantuje z jednej strony zmniejszenie zapotrzebowania na nieodnawialne zasoby, z drugiej zaś minimalizuje ilość odpadów. Jest to zmiana sposobu myślenia, polegająca na odejściu od wyrzucania rzeczy po tym, jak wykorzystaliśmy je do renowacji, recyklingu i regeneracji przedmiotów pod koniec ich życia.

Nasze biura są bankami produktów i materiałów, które mogą (i powinny) być używane przez dłuższy okres czasu, niż się to z pozoru wydaje możliwe. Ten bank materiałów obejmuje zarówno samą tkankę budynku (płyty sufitowe, okna, instalacje etc.), wyposażenie i meble (wykładziny, biurka, krzesła, sprzęt komputerowy etc.) oraz produkty używane na co dzień w biurze (papier i inne art. biurowe, jedzenie, napoje etc.). Prowadzenie cyrkularnego biura polega na zmianie sposobu, w jaki projektujemy, wykorzystujemy i działamy w tych obszarach, aby wyeliminować odpady i stworzyć bardziej wydajne, odporne przestrzenie, które przyczyniają się do długoterminowego zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw i szeroko rozumianej gospodarki, a także do dobrego samopoczucia pracowników.

Jest szereg działań, które można podjąć, aby nasze biuro stało się biurem cyrkularnym:

– Zmiana sposobu pozyskiwania, recyklingu i utylizacji artykułów biurowych, w tym żywności, papieru, tworzyw sztucznych, mebli biurowych, tekstyliów i elektroniki.
– Wpływanie na zmianę nastawienia pracowników do recyklingu, ponownego wykorzystania, dojazdów do pracy i nawyków związanych z wydatkami.
– Budowanie lokalnych partnerstw z organizacjami charytatywnymi, MŚP i innymi przedsiębiorstwami, które utrzymują wartość zasobów i zapewniają zatrudnienie.
– Podejście do projektowania nowego biura bądź jego modernizacji z maksymalnym użyciem już istniejących zasobów (meble biurowe po renowacji, elementy odzyskane z innych biur, regenerowany sprzęt IT).

Praktyczne wskazówki do zastosowania:

 • Odpowiednia polityka zarządzania odpadami w biurze (patrz też: waste management)
 • Wydłużanie użytkowania sprzętów w biurze (naprawa zamiast wyrzucania)
 • Zakup regenerowanego sprzętu IT i telefonów
 • Zaangażowanie pracowników w świadome akcje (najlepiej w formie konkursu) związane z redukowaniem zużycia materiałów, np. papieru do drukowania, ręczników papierowych czy jednorazowych naczyń
 • Zastąpienie naczyń jednorazowych tymi wielokrotnego użytku
 • Rezygnacja z butelkowanych napojów w biurze
 • Unikanie nadmiernego pakowania
 • Przekazywanie jedzenia pozostałego w kantynie/restauracji odpowiednim instytucjom (np. Bank Żywności), które przekażą je potrzebującym
 • Zakup regenerowanych tonerów do drukarek
 • Minimalizacja zużycia papieru oraz kupowanie papieru wyprodukowanego z odpadów pokonsumenckich
 • Regularna analiza stanu zapasów artykułów biurowych i zamawianie zgodnie z potrzebami, starając się minimalizować ich użycie
 • Tworzenie materiałów marketingowych, które mogą być wielokrotnie używane (nie tylko na potrzeby jednorazowej akcji/wydarzenia)
 • Używanie środków czystości, które są w opakowaniach pochodzących z recyklingu
 • Instalowanie oszczędnych suszarek do rąk
 • Edukacja pracowników na temat racjonalnego używania ręczników papierowych
 • Leasingowanie sprzętów biurowych zamiast kupowania
 • Przy wykańczaniu wnętrza biura używanie materiałów, które wyprodukowane były z użyciem już istniejących materiałów (np. wykładziny podłogowe, płyty sufitowe)
 • Kupowanie mebli biurowych po renowacji
 • Projektowanie „elastycznych” przestrzeni pracy
 • Przy modernizacji bądź przeprowadzce do nowego biura używanie jak największej liczby produktów i materiałów ze starego biura
 • Oddanie odpowiednim organizacjom zbędnych elementów wyposażenia zamiast wyrzucania ich

zalety

 • oszczędność kosztów – dzięki wydłużeniu cyklu życia sprzętów i produktów
 • możliwość dodatkowego przychodu – poprzez sprzedaż zużytych sprzętów i produktów
 • wartość dla środowiska, dzięki zoptymalizowaniu zużycia materiałów
 • wartość społeczna, dzięki wspieraniu tworzenia nowych miejsc pracy (na przykład przy renowacji mebli bądź sprzętu IT)
 • zwiększone zaangażowanie – zarówno na poziomie pracowników biura, kadry zarządzającej, jak i z zewnętrznymi usługodawcami
 • podkreślenie odpowiedzialności firmy
 • innowacyjność

wady

 • wymaga zaangażowania