Najlepszy budynek ekologiczny certyfikowany

NOWY RYNEK D

Laureat

 

Projektant: medusa group
Inwestor: Skanska Property Poland

Projekt zdobył główną nagrodę dzięki wykazaniu przekrojowego działania Inwestora, łączącego wiele kluczowych aspektów w dążeniu do wybudowania budynku w duchu zrównoważonym środowiskowo i społecznie. Znalazło to potwierdzenie w certyfikacji w systemach: środowiskowym LEED, dobrostanu użytkowników WELL Core&Shell, bezpieczeństwa korzystania WELL Health & Safety Rating oraz dostępności osób niepełnosprawnych “Obiekt bez barier”.
W budynku o ciekawej i niebanalnej architekturze wykorzystano szereg rozwiązań proekologicznych i społecznych, m.in. wentylację niskoobrotową, belki chłodzące, freecooling, odzysk wody szarej i deszczowej, panele fotowoltaiczne, materiały z odzysku i o niskiej zawartości LZO, żyletki na elewacji stanowiące system zacieniający, infrastrukturę rowerową oraz zasilenie budynku energią w 100% z OZE. Wykorzystano nawet eksperymentalny chodnik pochłaniający spaliny samochodowe.
Nie bez znaczenia jest również fakt przeprowadzenia przez inwestora konsultacji społecznych przed procesem inwestycyjnym.

Dominik Włodarczyk
Director of Green Building, JW+A

CAVATINA HALL A

Wyróżnienie

 

Projektant: Cavatina GW
Inwestor: Cavatina Holding – Cavatina SPV3  

Uwagę Jury zwróciło zrealizowanie obiektu biurowego z dodatkową funkcją o ogromnym znaczeniu społecznym – profesjonalnej sali koncertowej. Dzięki temu mieszkańcy otrzymają dostęp do wydarzeń kulturalnych dużego formatu, a dzięki dobrej lokalizacji obiekt dostępny jest dla zmotoryzowanych, pieszych i rowerzystów. Charakter miejsca spotkań dla użytkowników zewnętrznych podkreśla zlokalizowanie w obiekcie funkcji gastronomicznej, zielonych przestrzeni, tarasów i elementów małej architektury. Obecnie rzadko zdarza się, aby obiekt komercyjny pełnił jednocześnie tak wyrazistą i potrzebną funkcję społeczną – co nie mogło umknąć uwadze Jury i przeważyło o przyznaniu wyróżnienia dla tej inwestycji. Jury doceniło również proekologiczny profil działania inwestora, który całość kompleksu (w tym również salę koncertową!) poddał certyfikacji BREEAM na wysokim poziomie Excellent, jak również zadbał o certyfikację ważną z punktu widzenia komfortu i bezpieczeństwa użytkowników – WELL Health and Safety Rating.

Dominik Włodarczyk
Director of Green Building, JW+A

Najlepszy budynek ekologiczny bez certyfikatu (bądź precertyfikowany)

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W PODKOWIE LEŚNEJ

Laureat

 

Projektant: Bjerg Arkitektur
Inwestor: Miasto Podkowa Leśna

Wybór projektu jest uzasadniony spójnymi przemyśleniami dotyczącymi wyborów projektowych, zarówno w fazie projektowania, jak i realizacji budynku, aż po sprawdzenie założeń szczelności zewnętrznych przegród w celu uzyskania optymalnych parametrów działania. Zwarta modularna bryła budynku została wzbogacona o wewnętrzne zielone atrium stanowiące jego serce. Jest to przestrzeń integrująca, stanowiąca jednocześnie źródło naturalnego oświetlenia i stanowiąca część naturalnej wentylacji budynku. Wykonana z naturalnego materiału fasada komponuje się z otaczającym leśnym krajobrazem.

prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta D. Ryńska
Politechnika Warszawska

WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ I NEOFILOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Wyróżnienie

 

Projektant: Kuryłowicz & Associates
Inwestor: Uniwersytet Warszawski

Na wyraźne podkreślenie zasługuje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie bioróżnorodności oraz wspierających walkę ze skutkami zmian klimatycznych odczuwanych w miastach. Zielony dach na całym obiekcie umożliwia nie tylko retencjonowanie wody deszczowej i zagospodarowanie wody szarej oraz minimalizowanie efektu wyspy ciepła, ale także zapewnia siedliska dla entomofauny (ogół gatunków owadów występujących na danym obszarze geograficznym lub w określonym środowisku, charakterystycznych dla niego). Obiekt doskonale wpasowany w istniejącą zieloną tkankę miasta w postaci fragmentów terenów zielonych, otwarty na sąsiadującą przestrzeń i zabudowę miejską. Dostosowany do osób niepełnosprawnych, z pewnością zapewni odpowiedni poziom zadowolenia swoim użytkownikom. Wisienką na torcie pozostaje wyjątkowy aspekt edukacyjny w postaci ogrodów tematycznych odzwierciedlających poszczególne kontynenty.

Aleksandra Szurlej-Kielańska
Tactus

Najlepszy projekt ekologiczny

KOMPLEKS WORK LIFE BALANCE

Laureat

 

Projektantki: Marta Stachurska, Agnieszka Magier
Wood Core House

W projekcie kompleksu Work Life Balance Jury zwróciło szczególną uwagę na różnorodność funkcji i zastosowanie wielu rozwiązań w obszarze bioróżnorodności. Szczególną uwagę zwróciło zastosowanie nowatorskiej konstrukcji drewnianej Wood Core House, co redukuje wbudowany ślad węglowy całego obiektu. Dodatkową wartością jest wspomniane zmieszanie różnorodnych funkcji, przekształcających biurowiec w miejsce spotkań, otwarte na ludzi, niejako wciągające ich do wnętrza publicznymi i półpublicznymi dziedzińcami. Jury podkreśliło wartość zaszytą w projekcie w duchu human centered design, w której to nie człowiek uczy się korzystać z budynku, ale budynek potrafi dostosować się do potrzeb człowieka, np. co do formy zatrudnienia, czasu pracy, formy pracy, potrzeb cieplnych, wilgoci itp.

Jarosław Bogucki
Dyrektor ds. rozwoju, Integracja LAB, Członek Honorowy Jury

BUDYNEK DWORCA AUTOBUSOWEGO Z PERONAMI KIESZENIOWYMI WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

Wyróżnienie

 

Projektant: Tremend
Inwestor: Gmina Lublin

Jury doceniło kompleksowe podejście do stworzenia projektu, który nie tylko (zgodnie z ideą budownictwa zrównoważonego), stara się zminimalizować wpływ na środowisko, ale w sposób przemyślany proponuje wykorzystanie zasobów odnawialnych – m.in. poprzez pozyskiwanie energii z gruntu, wykorzystanie wody deszczowej i szarej, instalację fotowoltaiczną pełniącą funkcję wiat stanowisk autobusowych, czy wentylację naturalną wybranych przestrzeni.
Z uwagi na ważną funkcję społeczną projektu, posiada on istotne walory edukacyjne, będąc żywym przykładem ekologicznego budynku, który może zobaczyć na własne oczy każda osoba odwiedzająca lub mieszkająca w Lublinie. Mnogość zaproponowanych rozwiązań oraz forma nawiązująca do natury sprawiają, że w przypadku implementacji tych założeń, budynek będzie mógł się ubiegać o miano jednej z ekologicznych wizytówek miasta.

Daniel Hojniak
Starszy Inżynier ds. Budownictwa Zrównoważonego
Sweco Polska

Najlepszy studencki projekt ekologiczny

WOOD-HABITAT – ZESPÓŁ ZABUDOWY WIELORODZINNEJ WYKONANY W TECHNOLOGII CLT

Laureat

 

Projektant: Zbigniew Strenk

WOOD-HABITAT to przykład proekologicznego budownictwa, który łączy aspekty architektoniczne, takie jak przemyślane układy funkcjonalne oraz liczne rozwiązania techniczne wkomponowane w atrakcyjny sposób w strukturę budynków, której konstrukcję zaplanowano wykonać w technologii drewna klejonego krzyżowo. Całość kompleksu skomponowano tak, aby uszanować przyrodę poprzez retencję wody oraz dużą ilość zieleni. Zadbano również o liczne atrakcje dla mieszkańców na świeżym powietrzu. WOOD-HABITAT to przykład, iż świadomość jak powinna wyglądać przyszłość budownictwa ekologicznego jest bardzo duża.

Paweł Kobierzewski
Prokurent, TKHolding

AKCELERATOR DLA MŁODYCH TWÓRCÓW. REWITALIZACJA OBIEKTÓW POPRZEMYSŁOWYCH STAREJ CEGIELNI W POZNANIU

Wyróżnienie

 

Projektantka: Klara Kondracka

Rewitalizacja w dobie kryzysu ekologicznego zyskuje na znaczeniu. Samo ponowne wykorzystanie już zbudowanej tkanki zasługuje na uznanie. Ponadto kompleks zakłada uzupełnienie już istniejącej zabudowy o nowe części, które zaprojektowano również zgodnie z zasadami budownictwa ekologicznego, tj. wykorzystując konstrukcję z drewna klejonego, przesłony elewacyjne z wiklinowej kraty, deski z drewna opalanego czy też beton konopny.

Paweł Kobierzewski
Prokurent, TKHolding

Najlepsza ekologiczna zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

LIFE HUB – BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Wyróżnienie

 

Projektanci: Urba Architects
Inwestor: Kujawska Residence

Centra miejskie są ośrodkami globalnej potęgi gospodarczej — ale niestety nie są najlepszymi ośrodkami do życia, a przyszłość ich projektowania to właśnie budynki mieszkalne wielorodzinne, które wkraczają w nowy etap zielonego budownictwa. Nieruchomości wielorodzinne oferują udogodnienia, których nie mogą zapewnić domy jednorodzinne, takie jak: wpisanie w ideę miasta 15-minutowego, z wszystkimi usługami potrzebnymi w dniu codziennym w odległościach, które można pokonać pieszo. Ponieważ miasta są tak popularne, a grunty są często drogie (lub już zajęte), deweloperzy powinni być kreatywni w swoich koncepcjach przestrzeni mieszkalnych. Biorąc pod uwagę wszystkie zalety budownictwa wielorodzinnego, jest to branża, która będzie się rozwijać, a Life Hub to projekt, który wraz ze swoimi cechami, jak zastosowanie galerii do komunikacji czy wysokiej jakości fasady, przybliża nam przyszłość nowej ery życia w miastach.

Honorata Grzesikowska
Guallart Architects, Członkini Honorowa Jury

Najlepsza ekologiczna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

BIO_ARKA_3

Laureat

 

Projektant: TXMA
Inwestor: prywatny

Bio Arka 3 to modelowe podejście do ekologicznego życia na wsi, pozwalające na ochronę zastanej różnorodności ekologicznej, poszanowanie natury i zastosowanie rozwiązań gwarantujących oszczędność energii.
Permakultura, przydomowy ogród, duża powierzchnia przeznaczona pod uprawę roślin, szklarnia własnej roboty z materiałów z recyklingu, zachowany sad owocowy, pastwisko dla zwierząt gospodarskich, hodowla kur, kóz i owiec, to tylko niektóre z jej rozwiązań.
Na podkreślenie zasługuje mała ilość przeszkleń w projekcie, tak rzadko obecnie spotykana w projektach zabudowy mieszkaniowej na wsi, i tzw. druga skóra elewacyjna. Minimalizuje to nie tylko ryzyko kolizji ptaków z przeszkleniami obiektu, ale także odpowiada za utrzymanie lepszej temperatury obiektu, przekładając się na mniejsze zapotrzebowanie energii niezbędnej do schłodzenia latem i ogrzania zimą.

Aleksandra Szurlej-Kielańska
Tactus

KRYJÓWKA – NATURALNY CAŁOROCZNY DOMEK

Wyróżnienie

 

Projektantka: Ekodama Studio
Inwestor: prywatny

Wyróżnienie przyznano za wcielenie w architekturę obiektu typu Do It Yourself, czyli do samodzielnego wybudowania, oraz za zastosowanie lokalnych i naturalnych budulców, takich jak drewno, słoma, tynki gipsowe. Na uwagę zasługuje wykorzystanie opon wypełnionych żwirem jako punktowy fundament. Opony – bardzo trudne w utylizacji lub recyklingu – stanowiące podpory dla domu to przykład zrównoważonego i świadomego myślenia zarówno o człowieku, jaki i o całym ekosystemie.
Na uwagę zasługuje fakt dostępności materiałów i łatwości budowy, co przekłada się na zapewnienie każdemu możliwości schronienia. Kryjówka nie jest przykładem jedynie dobrej architektury, ale także pewnego rodzaju zjawiskiem niosącym ze sobą wartość dodaną – relacje społeczne, które powstaną podczas współpracy sąsiedzkiej przy budowie domu.

Ewelina Jaskulska
Artectonica, Członkini Honorowa Jury

Najlepsza ekologiczna modernizacja

BOGUSZA 9/11

Laureat

 

Projektant: Euros Energy
Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Zwoleniu

Kompleksowa modernizacja budynku wielorodzinnego Bogusza 9/11 w Zwoleniu to świetny przykład inwestycji odpowiadającej na wyzwania ekonomiczne, ekologiczne i społeczne, z jakimi musimy się dzisiaj mierzyć.
Ta proekologiczna realizacja pokazuje, że dzięki udanej współpracy pomiędzy mieszkańcami, projektantami i instytucjami finansowymi, przy dobrze przemyślanej usłudze „DARMOmodernizacji” może dać spektakularny efekt w zakresie oszczędności, bezpieczeństwa dostaw energii, jak i ograniczenia emisji CO2. Dzięki temu projektowi wykazano możliwość objęcia działaniami dekarbonizacji istniejących budynków wielorodzinnych, które stanowią znaczącą część zasobów mieszkaniowych w Polsce, stając się modelem dla innych wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkalnych, a nawet nowych inwestycji wielorodzinnych.

Ewa Kowalska-Ocneanu
Chief Sustainability, WSP Polska

FABRYKA PZO

Wyróżnienie

 

Projektant: Konkret
Inwestorzy: Cain International, White Star Real Estate

Fabryka PZO to historyczny warszawski budynek oddany do użytkowania w 1920 roku. Modernizacji, ukończonej w 2021 roku, poddano 81% powierzchni. W obiekcie zastosowano szereg rozwiązań technicznych i ekologicznych wpływających na zmniejszenie zużycia energii i wody (np. windy z systemem odzysku energii, system do wykrywania wycieków wody), poprawę komfortu użytkowania  oraz obniżenie śladu węglowego. Zadbano również o aspekt społeczny. Projekt dysponuje kameralnym patio, restauracjami, fitness klubem, jak również ogólnodostępnymi strefami zieleni wyposażonymi w wygodne meble zewnętrzne do użytku gości. Na wyróżnienie zasługuje fakt, iż budynek uzyskał certyfikat BREEAM Interim.

Michał Marszałek
Associate | EMEA, International WELL Building Institute, Członek Honorowy Jury

NAJLEPSZY EKOLOGICZNY BUDYNEK SEKTORA PUBLICZNEGO

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 6 KIDO W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

Laureat

 

Projektant: xystudio
Inwestor: BCD Barbara Cicha 

Tak się w tym roku złożyło, że w kategorii Najlepszy Ekologiczny Budynek Sektora Publicznego nagrody zdobyły dwa przedszkola. Jako zwycięzcę w tej kategorii Jury wybrało Przedszkole KIDO, które dodatkowo wnosi duży wkład w budowanie świadomości stylistycznej dzieci i rodziców, tworząc niezwykłą przestrzeń dla rozwoju przedszkolaków na każdej płaszczyźnie. Młodzi użytkownicy przebywają w naturalnych wnętrzach, pachnących sosną, wśród wyciszających, ciepłych ścian. Budynek wykonano w technologii CLT, jednocześnie spełniając podwyższone wymagania bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Szereg rozwiązań, na czele z wentylacją grawitacyjną ze wspomaganiem oraz otwieralnymi oknami, sprawił, że zużycie energii podczas użytkowania budynku znacznie się obniżyło, i jest on tańszy w eksploatacji niż typowy obiekt tego typu.

Tomasz Pągowski
Pągowski Studio

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W PODKOWIE LEŚNEJ

Wyróżnienie

 

Projektant: Bjerg Arkitektur
Inwestor: Miasto Podkowa Leśna 

Jest to budynek niemal wzorcowy w kontekście działań proekologicznych sektora publicznego, dlatego oprócz nagrody w kategorii Najlepszy Budynek Ekologiczny Bez Certyfikatu, został również wyróżniony w tej kategorii. Prostota i intuicyjność zastosowanych rozwiązań architektoniczno-technologicznych jest świetnym przykładem dobrej polityki samorządu i świadomości potrzeb jego małych i dużych użytkowników.

Tomasz Pągowski
Pągowski Studio

Najlepsze zrównoważone wnętrze

Biuro JAPAN TOBACCO INTERNATIONAL GLOBAL BUSINESS SERVICES Poland

Wyróżnienie

 

Projektant: CBRE
Inwestor: JTI GBS Poland  

Próbując w kilku słowach scharakteryzować tę kategorię chyba najlepiej się odnieść właśnie do biura JTI, które poprzez świadome podejście do projektowania swojej przestrzeni: doboru materiałów, wyposażenia, odpowiednich rozwiązań technicznych, zaplanowania funkcji biura, z uwzględnieniem jego zróżnicowanych użytkowników, spełnia na wielu płaszczyznach ideę zrównoważonego wnętrza. Potwierdzeniem tego jest uzyskanie certyfikatu BREEAM International Refurbishment and Fit-Out na poziomie Outstanding – z najwyższym wynikiem w Polsce i drugim na świecie.
Zrównoważona koncepcja biura JTI nastawiona jest na komfort pracowników. Biuro posiada m.in. bibliotekę z czytelnią, wewnętrzną tężnię solankową otoczoną huśtawkami i zielenią, oraz specjalnie zaprojektowany ogród japoński na dachu. 82% pracowników firmy twierdzi, że ich biuro jest doskonałym miejscem pracy, w którym mogą nie tylko wygodnie i spokojnie pracować, ale również znaleźć chwilę relaksu dla siebie.

Paweł Kotlarski
Director, Key Account Manager, CBRE

ZRÓWNOWAŻONY PRODUKT/USŁUGA ROKU

XCARB® RECYCLED AND RENEWABLY PRODUCED

Laureat

 

Producent: ArcelorMittal

Do produkcji stali XCarb® pochodzącej z recyklingu firma ArcelorMittal wykorzystuje w 100 procentach złom. Cała energia elektryczna potrzebna do przekształcenia złomu w stal XCarb® pochodzi ze źródeł odnawialnych, takich jak energia słoneczna i wiatrowa. Połączenie zawartości surowców wtórnych i energii odnawialnej pozwala stworzyć stal o bardzo niskim poziomie emisji CO2 na tonę gotowych wyrobów stalowych. ArcelorMittal szacuje, że stal wyprodukowana metodą XCarb® spowoduje emisję ok. 300 kg CO2 na tonę gotowych wyrobów stalowych. Jest to znacznie niższa wartość niż średnia dla świata przemysłu stalowego, która wynosi około 2,3 tony emisji CO2 na tonę wyrobów stalowych. Dla stali XCarb® wydano także deklarację środowiskową wyrobu (EPD). Stal oznaczona znakiem XCarb® jest kontrolowana i certyfikowana przez niezależną stronę trzecią. Co kwartał audytor potwierdza, że stal spełnia dwa warunki (100 procent stali z recyklingu oraz 100-procentowa ekologiczna energia elektryczna), która umożliwia im otrzymanie znaku XCarb® pochodzącego z recyklingu i produkcji odnawialnej.

Ewa Kosmala
Global Sustainability Director, Selena FM

EKOWAY – WODOPRZEPUSZCZALNA NAWIERZCHNIA MINERALNO-EPOKSYDOWA

Wyróżnienie

 

Producent: Revo System

Zapewnienie odpowiedniej retencji to jedno z największych wyzwań w obszarach miejskich. Gdy rośliny zasadzone w obszarach miejskich będą mogły pozyskać wodę nie tylko z niewielkiej powierzchni, na której rosną, ale również z przestrzeni obok, nie uschną. Będą mogły rosnąć, wytwarzać tlen, niwelować spaliny, wyłapywać pyły i… być przestrzenią, w której przebywają ludzie i zwierzęta.
EKOWAY to krok w kierunku spełnienia marzenia o zielonym mieście. Wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralna związana żywicą epoksydową w 100% przepuszcza wodę. Prędkość przepływu wody przez nawierzchnię EKOWAY wynosi 100l wody na 1 mkw w 4 sekundy! Deszcz padający na powierzchnię Ekoway może być od razu zaabsorbowany i przekazany warstwom ziemi poniżej. Połączenie kruszyw naturalnych i żywicy epoksydowej daje nieograniczone możliwości projektowe dla architektury krajobrazu, budownictwa i infrastruktury drogowej. Mogą z niej powstawać zarówno ścieżki rowerowe, jak i chodniki. Ekoway to trwała i nowoczesna nawierzchnia, dzięki której możemy również przeciwdziałać powodziom miejskim.
Gratulujemy pomysłu twórcom EkoWay!

Monika Miłowska
Prezeska Fundacji i CEO, Fundacja CultureLab

Najlepsza ekologiczna inicjatywa miejska/gminna

#EKOSZUTKA – OGRODY KIESZONKOWE

Laureat

 

Realizowana na terenie miasta/gminy: Katowice (dzielnica Koszutka)  

Oprócz spełnienia wymagań dotyczących zwalczania wyzwań środowiskowych, takich jak hałas, zanieczyszczenie powietrza czy wysokie temperatury, ogrody kieszonkowe są narzędziem do podtrzymania i tworzenia więzi społecznych pomiędzy różnorodnymi grupami ludzi oraz daje korzyści z upraw. Ponadto, ogrodnictwo pozwala w przyjazny sposób wzmocnić istniejące naturalne ekosystemy. Dostęp do świeżych organicznych upraw daje możliwość do włączenia fizycznej aktywności, kontaktu z naturą oraz promuje fizyczne i psychiczne zdrowie wśród mieszkańców. Jest to godny naśladowania przykład tworzenia ekospołecznych systemów będących jednocześnie „kieszeniami” zachowania pamięci o sąsiedztwie.

prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta D. Ryńska
Politechnika Warszawska

LETNIA SZKOŁA NATURALNEGO PROJEKTOWANIA

Wyróżnienie

 

Autor: Ekodama Studio
Realizowana na terenie miasta/gminy: Międzylesie

Dzieci i młodzież są obecnie wtłoczeni w ramy edukacyjne, w których ekologia nie zajmuje szczególnego miejsca. Dlatego niezwykle ważna jest rola stowarzyszeń, fundacji i pozostałych organizacji pozarządowych, które oddolnie promują poszerzanie wiedzy o niej. Klimat to nie tylko zagrożenia, którymi można straszyć najmłodszych. Nauka o nim i o środowisku nas otaczającym może również być częścią zabawy i pewną przygodą. Letnia szkoła naturalnego projektowania to bardzo cenna inicjatywa oparta na permakulturze, która uczy również budowy społeczności. Za pomocą wykładów, warsztatów, wycieczek i wydarzeń kulturalnych przekazywana jest cenna wiedza poszerzająca świadomość nie tylko zwykłych obywateli w różnym przedziale wiekowym, ale i inwestorów czy decydentów. Na zajęciach warsztatowych powstają bowiem edukacyjne ekologiczne projekty, odnoszące się do istniejących działek, tak, by powstałe projekty mogły posłużyć nie tylko wszystkim uczestnikom wydarzenia, ale także innym ludziom w zbliżonych przypadkach.

Maciej Jakub Zawadzki
CEO, Principal Architect, MJZ

Skip to content