jury konkursowe

arcelormittal

dr inż. Maciej Chrzanowski

Inżynier budownictwa i architekt pasjonujący się innowacyjnymi rozwiązaniami oraz nietuzinkową architekturą. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, a także Uniwersytetu Luksemburskiego. Laureat nagrody dla najlepszej pracy doktorskiej od Luksemburskiego Narodowego Funduszu Badań (FNR) za pracę w dziedzinie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych. Po osiągnięciu tytułu doktora nauk technicznych w dziedzinie budownictwa karierę zawodową rozpoczął jako inżynier ds. badań i rozwoju w ArcelorMittal w Luksemburgu. Obecnie pracuje na stanowisku CEE Cluster Business Development Leader in Construction – Steligence® Resident Poland i Inżyniera Konstrukcji Steligence®. Odpowiedzialny jest za rozwój marki Steligence® w kraju oraz rozwój współpracy pomiędzy Grupą ArcelorMittal i wszystkimi interesariuszami rynku budownictwa.

sweco polska

Katarzyna czyżewska

Konsultantka ds. zrównoważonego budownictwa z 10-letnim doświadczeniem. Prowadzi głównie certyfikacje LEED, choć działa także w polskiej certyfikacji ZIELONY DOM oraz brytyjskiej BREEAM Communities. Ma na swoim koncie certyfikacje obiektów biurowych, produkcyjnych, logistycznych, handlowych oraz mieszkalnych. Najbardziej lubi udowadniać, że mądre strategie projektowe przynoszą korzyści zarówno środowisku, jak i użytkownikom budynku, inwestorowi i lokalnej społeczności.

Panattoni

Emilia Dębowska

Z Panattoni związana od 9 lat, obecnie na stanowisku Dyrektora ds. Zrównoważonego Rozwoju. Jest odpowiedzialna za włączanie praktyk zrównoważonego rozwoju do strategii biznesowej firmy, ESG, certyfikację BREEAM, dążenie do osiągnięcia celu neutralności węglowej oraz transformację wizerunku magazynów przemysłowych. Emilia Dębowska jest absolwentką WSB-National Louis University (Marketing i Zarządzanie). Ukończyła także Business Sustainability Management na University of Cambridge oraz studia podyplomowe w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Zarządzanie Produktem i Usługami). Z branżą nieruchomości związana jest od ponad 15 lat w Europie i USA.

colliers

Andrzej Gutowski

Jako Dyrektor ds. ESG odpowiada za lokalną implementację globalnej strategii Colliers w zakresie ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego. Od blisko 10 lat zajmuje się doradztwem i koordynacją procesów certyfikacji nieruchomości komercyjnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wspiera najemców i właścicieli nieruchomości w realizacji celów zrównoważonego rozwoju, wdrażaniu zielonych praktyk oraz dostosowywaniu strategii certyfikacji do potencjału i aspiracji firm, uwzględniając specyfikę budynku i jego wnętrz. Jako specjalista w zakresie systemów LEED, BREEAM, WELL i Fitwel, a także tych skupionych na temacie bezpieczeństwa, jak WELL HSR (Health-Safety Rating) oraz Fitwel VR (Viral Response), doradzał w procesach certyfikacji ponad 50 projektów – zarówno nowych, jak i istniejących budynków oraz wnętrz komercyjnych.

buro happold

Wiktor Kowalski

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej z ponad 10-letnim doświadczeniem w projektowaniu konstrukcji. Był zaangażowany w wiele projektów budynków, głównie obiektów kulturowych i biurowych, zarówno w Polsce jak i za granicą. Od 2019 roku jest aktywnie zaangażowany w CLIMATE ACTION – inicjatywę podjętą przez Buro Happold, której celem jest przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez wspieranie dekarbonizacji budownictwa. Obecnie kieruje multidyscyplinarnym zespołem przeprowadzającymi analizy LCA i dostarczającym rozwiązania minimalizujące emisje gazów cieplarnianych w budownictwie. Jest autorem publikacji i prezentacji dla architektów oraz studentów popularyzujących temat śladu węglowego budynków.

iarp, line architekci

Anna Kulińska

Absolwentka Wydziału Architektury na Politechnice Gdańskiej. Uprawnienia posiada od 2008 roku. Od 2010 roku prowadzi własną pracownię projektową, od 2015 roku jest wspólniczką w Line Architekci. Zaangażowana w działania na rzecz środowiska, aktywny członek Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP i Izby Architektów RP. Od 2018 roku członek Krajowej Rady Izby Architektów RP, gdzie zajmuje się powszechnym, ogólnopolskim programem edukacyjnym dla młodzieży “Kształtowanie Przestrzeni”.

Fundacja Laboratorium Architektury 60+

dr inż. arch. agnieszka labus

Architektka nowej starości, prekursorka projektowania miast przyjaznych starzeniu w Polsce, adiunktka w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Politechnice Śląskiej. Założycielka i prezeska Fundacji Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+) oraz kolektywu przygotowującego do starości młode pokolenia – Era Nowej Starości. W swoich badaniach, wystąpieniach (m.in. TEDx) i projektach podejmuje tematykę związaną z planowaniem miast przyjaznych starzeniu i miast na całe życie, a także alternatywnymi formami zamieszkania dla starzejącego się społeczeństwa tj. cohousingi i domy wielopokoleniowe. Absolwentka największego rządowego programu wspierania innowacyjności w nauce TOP 500 Innovators.

International WELL Building Institute

Michał marszałek

Pełni funkcję Senior Associate w International WELL Building Institute (IWBI), wspierając region EMEA w zakresie certyfikacji WELL. Przed dołączeniem do IWBI, przez ponad 10 lat koordynował i wspierał zarówno certyfikację WELL, jak i LEED budynków komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej (ponad 50 certyfikowanych projektów o łącznej powierzchni ok. 7 500 000 stóp kw.) oraz uczestniczył jako ekspert w wydarzeniach branżowych. Został uhonorowany nagrodą IWBI Leadership Recognition Awards w 2018 i 2019 roku. Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Ukończył również studia podyplomowe z Zarządzania Nieruchomościami oraz Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Pągowski Studio

tomasz pągowski

Projektant, prowadzący programy telewizyjne, współzałożyciel PĄGOWSKI STUDIO. Autor niezależnych projektów mebli, przedmiotów użytkowych oraz aranżacji wnętrz, tworzonych we współpracy z wieloma polskimi, jak i zagranicznymi markami. W swoich działaniach zawodowych i prywatnych promuje postawę proekologiczną w duchu idei „less waste” oraz aktywność społeczną na rzecz przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu.

eko-logicznie.com

dr inż. przemysław poszwa

Zajmuje się mierzalną stroną ekologii, wspierając firmy w efektywnym działaniu na rzecz klimatu, zarówno od strony technicznej, jak i środowiskowej. W wolnych chwilach edukuje poprzez bloga eko-logicznie.com. Inżynier-naukowiec, autor ponad 30 recenzowanych prac naukowych, członek wielu zespołów badawczych. Ekspert programu Climate Leadership powered by UN Environment. Członek Rady Ekspertów Polskiego Paktu Plastikowego. Członek Jury Konkursu Raportów Zrównoważonego Rozwoju organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte.

sarp, strabag

dr inż. arch. Marta Promińska

Pełnomocniczka Zarządu SARP ds. Środowiska i Ochrony Klimatu. Architektka, urbanistka, certyfikowany assessor LEED O+M. Absolwentka Politechniki Krakowskiej. W 2020 r. uzyskała tytuł doktora na Politechnice Śląskiej. Autorka książki „Zdrowa Architektura: nowy standard budownictwa zrównoważonego”, pełni rolę doradcy w WELL City 2022-2023 Advisory.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

dr monika szewczyk

Jest doktorem nauk biologicznych. Ukończyła studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizując się w biologii środowiskowej. W Centrum UNEP/GRID-Warszawa pracuje od 2012 roku. Zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z ochroną i zrównoważonym użytkowaniem różnorodności biologicznej. Wcześniej związana zawodowo z Zakładem Ochrony Przyrody Obszarów Wiejskich Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych (obecnie Instytut Technologiczno-Przyrodniczym) w Falentach. Praca w IMUZ zaowocowała bogatym doświadczeniem w temacie ochrony półnaturalnych zbiorowisk roślinnych.

skanska

Veronika Themerson

Veronika jest doświadczonym kierownikiem projektów nieruchomości, architektem i liderem z 20-letnim doświadczeniem w łączeniu umiejętności technicznych, organizacyjnych i zarządczych dla dostarczania przyszłościowych i zrównoważonych przestrzeni. Na obecnym stanowisku odpowiada za kształtowanie i realizację strategii jednostki biznesowej deweloperskiej Skanska w obszarze zrównoważonych rozwiązań i innowacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Do Skanska dołączyła w 2013 roku, zajmując kolejno stanowiska kierownika projektu, starszego kierownika projektu i dyrektora projektu oraz była zaangażowana w kilka transakcji zakupu gruntów i procesów zbycia. Z wykształcenia architekt, posiada dyplom Politechniki Krakowskiej na kierunku Architektura i Urbanistyka.

deloitte advisory

dr inż. Justyna Tomaszewska

Konsultantka w zespole Sustainability and Economics. Specjalizuje się w kompleksowej ocenie wpływu produktów, technologii i usług na środowisko naturalne, techniką analizy cyklu życia (LCA). Doradza w zakresie transformacji gospodarczej przedsiębiorstw w kierunku modelu o obiegu zamkniętym (GOZ), efektywnego gospodarowania odpadami, a także zrównoważonego projektowania produktów i usług. W latach 2017-2022 pracowała jako adiunkt w Instytucie Techniki Budowlanej (ITB), gdzie zajmowała się oceną środowiskową wyrobów i systemów budowlanych wytwarzanych na terenie Europy, publikowaną w formie Deklaracji Środowiskowych Produktu Typu III (EPD). Ponadto, pełniła funkcję Z-cy Kierownik Zakładu Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska i kierowała Pracownią Efektywności Energetycznej i Środowiskowej, skupiającą się na zagadnieniach związanych z etykietowaniem środowiskowym, środowiskiem wewnętrznym budynków, badaniach laboratoryjnych oraz realizacji projektów badawczo-rozwojowych z zakresu wdrażania rozwiązań GOZ w sektorze budowlanym.

WICONA Polska

Hubert Wiśniewski

Country Manager WICONA Polska, należącej do grupy Hydro Building System. W ciągu ponad 20 lat pracy w branży systemów aluminiowych zdobywał doświadczenie i szerokie kompetencje w zakresie zarządzania oraz rozwoju biznesu. W 2012 r. związał się z grupą Hydro. Jako regionalny kierownik sprzedaży przez kolejne lata tworzył struktury handlowe, rozwijając sprzedaż marek należących do Grupy. W 2018 r. objął stanowisko Dyrektora Handlowego marki WICONA, przejmując obowiązki realizacji strategii Grupy i wnosząc istotny wkład w ekspansję marki WICONA na rynku polskim. Od lipca 2021 pełni rolę Country Managera spółki Hydro Bulding Systems w Polsce i jest odpowiedzialny za sprzedaż marki WICONA i marki SAPA. Obecne wyzwania dla tej roli są związane z rozwojem sprzedaży marki WICONA w Polsce oraz napędzaniem rentowności oraz wzmocnienia świadomości pozycji marki jako lidera niskoemisyjnych rozwiązań dla budownictwa. W 2022 r. nagrodzony wyróżnieniem Osobowość Roku prestiżowego plebiscytu Builder Awards.

Skip to content