kategorie konkursowe

Kategoria 1: Zrównoważony budynek biurowy

W tej kategorii mogą startować budynki biurowe, które zostały zrealizowane w okresie od 05.2022 do 05.2024.

Wymagania:

 1. opis budynku według udostępnionego przez PLGBC formularza
 2. link do załadowanych na WeTransfer następujących załączników, wysłany na mszczepanik@plgbc.org.pl:
 • minimalnie jeden rzut zagospodarowania terenu i rzut typowej kondygnacji oraz wizualizacja lub zdjęcie ilustrujące koncept (co najmniej jeden plik w formacie jpg) – forma graficzna dowolna, całkowita liczba tych plików: maksimum 10 plików po maksimum 5 MB każdy
 • green checklist lub scorecard wraz z podsumowaniem wyników w przypadku budynków certyfikowanych (lub symulacja tych dokumentów w przypadku budynków precertyfikowanych)
 • prezentacja pptx (trzy slajdy) na udostępnionym przez PLGBC szablonie, zawierająca: nazwę kategorii, nazwę zgłoszenia i po jednym zdjęciu je przedstawiającym na slajd.

Kategoria 2: Zrównoważony budynek przemysłowy

W tej kategorii mogą startować budynki sektora przemysłowego – hale magazynowe, produkcyjne, logistyczne, zrealizowane w okresie od 05.2022 do 05.2024.

Wymagania:

 1. opis budynku według udostępnionego przez PLGBC formularza
 2. link do załadowanych na WeTransfer następujących załączników, wysłany na mszczepanik@plgbc.org.pl:
 • minimalnie jeden rzut zagospodarowania terenu i rzut typowej kondygnacji oraz wizualizacja lub zdjęcie ilustrujące koncept (co najmniej jeden plik w formacie jpg)  – forma graficzna dowolna, całkowita liczba tych plików: maksimum 10 plików po maksimum 5 MB każdy
 • green checklist lub scorecard wraz z podsumowaniem wyników w przypadku budynków certyfikowanych (lub symulacja tych dokumentów w przypadku budynków precertyfikowanych)
 • prezentacja pptx (trzy slajdy) na udostępnionym przez PLGBC szablonie, zawierająca: nazwę kategorii, nazwę zgłoszenia i po jednym zdjęciu je przedstawiającym na slajd.

Kategoria 3: Zrównoważony budynek sektora usługowego

W tej kategorii mogą startować budynki handlowe, hotelowe, edukacyjne, opieki zdrowotnej i in. nieujęte w pozostałych kategoriach, zrealizowane w okresie od 05.2022 do 05.2024.

Wymagania:

 1. opis budynku według udostępnionego przez PLGBC formularza
 2. link do załadowanych na WeTransfer następujących załączników, wysłany na mszczepanik@plgbc.org.pl:
 • minimalnie jeden rzut zagospodarowania terenu i rzut typowej kondygnacji oraz wizualizacja lub zdjęcie ilustrujące koncept (co najmniej jeden plik w formacie jpg)  – forma graficzna dowolna, całkowita liczba tych plików: maksimum 10 plików po maksimum 5 MB każdy
 • green checklist lub scorecard wraz z podsumowaniem wyników w przypadku budynków certyfikowanych (lub symulacja tych dokumentów w przypadku budynków precertyfikowanych)
 • prezentacja pptx (trzy slajdy) na udostępnionym przez PLGBC szablonie, zawierająca: nazwę kategorii, nazwę zgłoszenia i po jednym zdjęciu je przedstawiającym na slajd.

Kategoria 4: Zrównoważona zabudowa mieszkaniowa (wielorodzinna i jednorodzinna)

W tej kategorii mogą startować zrealizowane w okresie od 05.2022 do 05.2024 budynki w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej (oceniane osobno).

Wymagania:

 1. opis budynku według udostępnionego przez PLGBC formularza
 2. link do załadowanych na WeTransfer następujących załączników, wysłany na mszczepanik@plgbc.org.pl:
 • minimalnie jeden rzut zagospodarowania terenu i rzut typowej kondygnacji oraz wizualizacja lub zdjęcie ilustrujące koncept (co najmniej jeden plik w formacie jpg) – forma graficzna dowolna, całkowita liczba tych plików: maksimum 10 plików po maksimum 5 MB każdy
 • green checklist lub scorecard wraz z podsumowaniem wyników w przypadku budynków certyfikowanych (lub symulacja tych dokumentów w przypadku budynków precertyfikowanych)
 • prezentacja pptx (trzy slajdy) na udostępnionym przez PLGBC szablonie, zawierająca: nazwę kategorii, nazwę zgłoszenia i po jednym zdjęciu je przedstawiającym na slajd.

Kategoria 5: Zrównoważony budynek sektora publicznego

W tej kategorii mogą startować zrealizowane w okresie od 05.2022 do 05.2024 budynki sektora publicznego.

Wymagania:

 1. opis budynku według udostępnionego przez PLGBC formularza
 2. link do załadowanych na WeTransfer następujących załączników, wysłany na mszczepanik@plgbc.org.pl:
 • minimalnie jeden rzut zagospodarowania terenu i rzut typowej kondygnacji oraz wizualizacja lub zdjęcie ilustrujące koncept (co najmniej jeden plik w formacie jpg) – forma graficzna dowolna, całkowita liczba tych plików: maksimum 10 plików po maksimum 5 MB każdy
 • green checklist lub scorecard wraz z podsumowaniem wyników w przypadku budynków certyfikowanych (lub symulacja tych dokumentów w przypadku budynków precertyfikowanych)
 • prezentacja pptx (trzy slajdy) na udostępnionym przez PLGBC szablonie, zawierająca: nazwę kategorii, nazwę zgłoszenia i po jednym zdjęciu je przedstawiającym na slajd.

Kategoria 6: Zrównoważona modernizacja

W tej kategorii mogą startować budynki zmodernizowane, rozbudowane lub poddane renowacji w okresie od 05.2022 do 05.2024.

Wymagania:

 1. opis budynku według udostępnionego przez PLGBC formularza
 2. link do załadowanych na WeTransfer następujących załączników, wysłany na mszczepanik@plgbc.org.pl:
 • minimalnie jeden rzut zagospodarowania terenu i rzut typowej kondygnacji oraz wizualizacja lub zdjęcie ilustrujące koncept (co najmniej jeden plik w formacie jpg) – forma graficzna dowolna, całkowita liczba tych plików: maksimum 10 plików po maksimum 5 MB każdy
 • green checklist lub scorecard wraz z podsumowaniem wyników w przypadku budynków certyfikowanych (lub symulacja tych dokumentów w przypadku budynków precertyfikowanych)
 • prezentacja pptx (trzy slajdy) na udostępnionym przez PLGBC szablonie, zawierająca: nazwę kategorii, nazwę zgłoszenia i po jednym zdjęciu je przedstawiającym na slajd.

Kategoria 7: Zrównoważone wnętrze

W tej kategorii mogą startować wnętrza (o dowolnej funkcji) zrealizowane w okresie od 05.2022 do 05.2024.

Wymagania:

 1. opis budynku według udostępnionego przez PLGBC formularza
 2. link do załadowanych na WeTransfer następujących załączników, wysłany na mszczepanik@plgbc.org.pl:
 • minimalnie jedna wizualizacja lub zdjęcie ilustrujące koncept (co najmniej jeden plik w formacie jpg)  – forma graficzna dowolna, całkowita liczba tych plików: maksimum 10 plików po maksimum 5 MB każdy
 • green checklist lub scorecard wraz z podsumowaniem wyników w przypadku budynków certyfikowanych (lub symulacja tych dokumentów w przypadku budynków precertyfikowanych)
 • prezentacja pptx (trzy slajdy) na udostępnionym przez PLGBC szablonie, zawierająca: nazwę kategorii, nazwę zgłoszenia i po jednym zdjęciu je przedstawiającym na slajd.

Kategoria 8: Projekt zrównoważonego budynku (profesjonalny i studencki)

Do tej kategorii mogą być zgłaszane niezrealizowane jeszcze projekty obiektów ekologicznych o dowolnej funkcji (lub projekty ideowe, nieprzewidziane do realizacji), wykonane w okresie od 05.2022 do 05.2024, oraz obiekty będące w trakcie budowy. W tej kategorii mogą startować profesjonaliści oraz studenci (oceniani osobno).

Wymagania:

 1. opis wnętrza według udostępnionego przez PLGBC formularza
 2. link do załadowanych na WeTransfer następujących załączników, wysłany na mszczepanik@plgbc.org.pl:
 • minimalnie jeden rzut zagospodarowania terenu i rzut typowej kondygnacji oraz minimalnie jedna wizualizacja ilustrująca koncept (co najmniej jeden plik w formacie jpg, maksymalnie 10 plików po maksymalnie 5 MB każdy) – forma graficzna dowolna
 • symulacja green checklist lub scorecard wraz z podsumowaniem wyników w przypadku budynków precertyfikowanych
 • prezentacja pptx (trzy slajdy) na udostępnionym przez PLGBC szablonie, zawierająca: nazwę kategorii, nazwę zgłoszenia i po jednym zdjęciu je przedstawiającym na slajd.

Kategoria 9: Budynek o najniższym śladzie węglowym obliczonym według metodyki PLGBC

Do tej kategorii mogą być zgłaszane budynki, dla których ślad węglowy został oszacowany według metodyki PLGBC, zrealizowane w okresie od 05.2022 do 05.2024.

Wymagania:

 1. opis obliczeń według udostępnionego przez PLGBC formularza
 2. wysłany na mszczepanik@plgbc.org.pl link do załadowanej na WeTransfer prezentacji pptx (trzy slajdy) zawierającej: nazwę kategorii, nazwę zgłoszenia i po jednym zdjęciu je przedstawiającym

Kategoria 10: Zrównoważony produkt/usługa roku

Do tej kategorii mogą być zgłaszane zrównoważone produkty i usługi (oceniane osobno), dostępne na polskim rynku, związane z szeroko pojętym rynkiem nieruchomości i budownictwa.

Wymagania:

 1. opis produktu/usługi według udostępnionego przez PLGBC formularza
 2. link do załadowanych na WeTransfer następujących załączników, wysłany na mszczepanik@plgbc.org.pl:
 • wizualizacja lub zdjęcie produktu/usługi (co najmniej jeden plik w formacie jpg, maksymalnie 10 plików po maksymalnie 5 MB każdy) – forma graficzna dowolna
 • prezentacja pptx (trzy slajdy) na udostępnionym przez PLGBC szablonie, zawierająca: nazwę kategorii, nazwę zgłoszenia i po jednym zdjęciu je przedstawiającym na slajd.

Kategoria 11: Zrównoważona inicjatywa miejska/gminna

Do tej kategorii mogą być zgłaszane inicjatywy miejskie na polu rozwoju zrównoważonego, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa zrównoważonego, które mogą wykazać przynajmniej częściowe efekty wdrożeniowe w okresie od 05.2022 do 05.2024.

Wymagania:

 1. opis inicjatywy według udostępnionego przez PLGBC formularza
 2. link do załadowanych na WeTransfer następujących załączników, wysłany na mszczepanik@plgbc.org.pl:
 • wizualizacja bądź zdjęcie inicjatywy w formacie jpg (co najmniej jeden plik w formacie jpg, maksymalnie 10 plików po maksymalnie 5 MB każdy) – forma graficzna dowolna
 • prezentacja pptx (trzy slajdy) na udostępnionym przez PLGBC szablonie, zawierająca: nazwę kategorii, nazwę zgłoszenia i po jednym zdjęciu je przedstawiającym na slajd.
Skip to content