kategorie konkursowe

Kategoria 1: Najlepszy budynek ekologiczny certyfikowany

W tej kategorii mogą startować budynki (o każdej funkcji, z wyjątkiem mieszkaniowej), które zostały zrealizowane w okresie od 06.2021 do 06.2023. W tej kategorii mogą startować wyłącznie obiekty, które posiadają certyfikat oceny wielokryterialnej (może on zostać zweryfikowany na oficjalnej stronie jednostki certyfikującej).

Wymagania:

 1. opis budynku według udostępnionego przez PLGBC formularza
 2. link do załadowanych na WeTransfer następujących załączników, wysłany na mszczepanik@plgbc.org.pl:
 • minimalnie jeden rzut zagospodarowania terenu i rzut typowej kondygnacji oraz wizualizacja lub zdjęcie ilustrujące koncept (co najmniej jeden plik w formacie jpg) – forma graficzna dowolna, całkowita liczba tych plików: maksimum 10 plików po maksimum 5 MB każdy
 • green checklist lub scorecard wraz z podsumowaniem wyników
 • trzy slajdy prezentacji pptx na udostępnionym przez PLGBC szablonie, zawierające: nazwę kategorii, nazwę zgłoszenia i po jednym zdjęciu je przedstawiającym.

Kategoria 2: Najlepszy budynek ekologiczny bez certyfikatu (lub precertyfikowany)

W tej kategorii mogą startować budynki (o każdej funkcji, z wyjątkiem mieszkaniowej) zrealizowane w okresie od 06.2021 do 06.2023, ubiegające się dopiero o certyfikat, precertyfikowane/interim (BREEAM, DGNB, HQE, LEED, WELL, ZIELONY DOM) bądź też budynki, które nie będą certyfikowane, lecz posiadają szczególne wartości wyróżniające je pod względem zrównoważonego rozwoju.

Wymagania:

 1. opis budynku według udostępnionego przez PLGBC formularza
 2. link do załadowanych na WeTransfer następujących załączników, wysłany na mszczepanik@plgbc.org.pl:
 • minimalnie jeden rzut zagospodarowania terenu i rzut typowej kondygnacji oraz wizualizacja lub zdjęcie ilustrujące koncept (co najmniej jeden plik w formacie jpg)  – forma graficzna dowolna, całkowita liczba tych plików: maksimum 10 plików po maksimum 5 MB każdy
 • symulacja green checklist lub scorecard będzie dodatkowym atutem
 • trzy slajdy prezentacji pptx na udostępnionym przez PLGBC szablonie, zawierające: nazwę kategorii, nazwę zgłoszenia i po jednym zdjęciu je przedstawiającym.

Kategoria 3: Najlepszy projekt ekologiczny

Do tej kategorii mogą być zgłaszane niezrealizowane jeszcze projekty obiektów ekologicznych o dowolnej funkcji (lub projekty ideowe, nieprzewidziane do realizacji), wykonane w okresie od 06.2021 do 06.2023, oraz obiekty będące w trakcie budowy. W tej kategorii mogą startować profesjonaliści oraz studenci (oceniani osobno).

Wymagania:

 1. opis budynku według udostępnionego przez PLGBC formularza
 2. link do załadowanych na WeTransfer następujących załączników, wysłany na mszczepanik@plgbc.org.pl:
 • minimalnie jeden rzut zagospodarowania terenu i rzut typowej kondygnacji oraz wizualizacja lub zdjęcie ilustrujące koncept (co najmniej jeden plik w formacie jpg) – forma graficzna dowolna, całkowita liczba tych plików: maksimum 10 plików po maksimum 5 MB każdy
 • trzy slajdy prezentacji pptx na udostępnionym przez PLGBC szablonie, zawierające: nazwę kategorii, nazwę zgłoszenia i po jednym zdjęciu je przedstawiającym.

Kategoria 4: Najlepsza ekologiczna zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

W tej kategorii mogą startować zrealizowane w okresie od 06.2021 do 06.2023 budynki w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, certyfikowane, ubiegające się o certyfikat, bądź też budynki, które nie będą certyfikowane, lecz posiadają szczególne wartości wyróżniające je pod względem zrównoważonego rozwoju.

Wymagania:

 1. opis budynku według udostępnionego przez PLGBC formularza
 2. link do załadowanych na WeTransfer następujących załączników, wysłany na mszczepanik@plgbc.org.pl:
 • minimalnie jeden rzut zagospodarowania terenu i rzut typowej kondygnacji oraz wizualizacja lub zdjęcie ilustrujące koncept (co najmniej jeden plik w formacie jpg) – forma graficzna dowolna, całkowita liczba tych plików: maksimum 10 plików po maksimum 5 MB każdy
 • green checklist lub scorecard wraz z podsumowaniem wyników (dla budynków podlegających certyfikacji)
 • trzy slajdy prezentacji pptx na udostępnionym przez PLGBC szablonie, zawierające: nazwę kategorii, nazwę zgłoszenia i po jednym zdjęciu je przedstawiającym.

Kategoria 5: Najlepsza ekologiczna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

W tej kategorii mogą startować zrealizowane w okresie od 06.2021 do 06.2023 budynki w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, certyfikowane, ubiegające się o certyfikat, bądź też budynki, które nie będą certyfikowane, lecz posiadają szczególne wartości wyróżniające je pod względem zrównoważonego rozwoju.

Wymagania:

 1. opis budynku według udostępnionego przez PLGBC formularza
 2. link do załadowanych na WeTransfer następujących załączników, wysłany na mszczepanik@plgbc.org.pl:
 • minimalnie jeden rzut zagospodarowania terenu i rzut typowej kondygnacji oraz wizualizacja lub zdjęcie ilustrujące koncept (co najmniej jeden plik w formacie jpg) – forma graficzna dowolna, całkowita liczba tych plików: maksimum 10 plików po maksimum 5 MB każdy
 • green checklist lub scorecard wraz z podsumowaniem wyników (dla budynków podlegających certyfikacji)
 • trzy slajdy prezentacji pptx na udostępnionym przez PLGBC szablonie, zawierające: nazwę kategorii, nazwę zgłoszenia i po jednym zdjęciu je przedstawiającym.

Kategoria 6: Najlepsza ekologiczna modernizacja

W tej kategorii mogą startować budynki zmodernizowane, rozbudowane lub poddane renowacji w okresie od 06.2021 do 06.2023. Mogą to być obiekty certyfikowane, ubiegające się o certyfikat, precertyfikowane/interim, bądź też budynki, które nie będą certyfikowane, lecz posiadają szczególne wartości wyróżniające je pod względem zrównoważonego rozwoju.

Wymagania:

 1. opis budynku według udostępnionego przez PLGBC formularza
 2. link do załadowanych na WeTransfer następujących załączników, wysłany na mszczepanik@plgbc.org.pl:
 • minimalnie jeden rzut zagospodarowania terenu i rzut typowej kondygnacji oraz wizualizacja lub zdjęcie ilustrujące koncept (co najmniej jeden plik w formacie jpg)  – forma graficzna dowolna, całkowita liczba tych plików: maksimum 10 plików po maksimum 5 MB każdy
 • green checklist lub scorecard wraz z podsumowaniem wyników (dla budynków podlegających certyfikacji)
 • trzy slajdy prezentacji pptx na udostępnionym przez PLGBC szablonie, zawierające: nazwę kategorii, nazwę zgłoszenia i po jednym zdjęciu je przedstawiającym.

Kategoria 7: Najlepszy ekologiczny budynek sektora publicznego

W tej kategorii mogą startować zrealizowane w okresie od 06.2021 do 06.2023 budynki należące do sektora publicznego: certyfikowane, ubiegające się o certyfikat, precertyfikowane/interim, bądź też budynki, które nie będą certyfikowane, lecz posiadają szczególne wartości wyróżniające je pod względem zrównoważonego rozwoju.

Wymagania:

 1. opis budynku według udostępnionego przez PLGBC formularza
 2. link do załadowanych na WeTransfer następujących załączników, wysłany na mszczepanik@plgbc.org.pl:
 • minimalnie jeden rzut zagospodarowania terenu i rzut typowej kondygnacji oraz wizualizacja lub zdjęcie ilustrujące koncept (co najmniej jeden plik w formacie jpg)  – forma graficzna dowolna, całkowita liczba tych plików: maksimum 10 plików po maksimum 5 MB każdy
 • green checklist lub scorecard wraz z podsumowaniem wyników (dla budynków podlegających certyfikacji)
 • trzy slajdy prezentacji pptx na udostępnionym przez PLGBC szablonie, zawierające: nazwę kategorii, nazwę zgłoszenia i po jednym zdjęciu je przedstawiającym.

Kategoria 8: Najlepsze zrównoważone wnętrze

W tej kategorii mogą startować wnętrza (o dowolnej funkcji) zrealizowane w okresie od 06.2021 do 06.2023, certyfikowane, ubiegające się o certyfikat, bądź też wnętrza, które nie są certyfikowane, lecz posiadają szczególne wartości wyróżniające je pod względem zrównoważonego rozwoju.

Wymagania:

 1. opis wnętrza według udostępnionego przez PLGBC formularza
 2. link do załadowanych na WeTransfer następujących załączników, wysłany na mszczepanik@plgbc.org.pl:
 • minimalnie jedna wizualizacja lub zdjęcie ilustrujące koncept (co najmniej jeden plik w formacie jpg) – forma graficzna dowolna
 • trzy slajdy prezentacji pptx na udostępnionym przez PLGBC szablonie, zawierające: nazwę kategorii, nazwę zgłoszenia i po jednym zdjęciu je przedstawiającym.

Kategoria 9: Zrównoważony produkt/usługa roku

Do tej kategorii mogą być zgłaszane zrównoważone produkty i usługi, dostępne na polskim rynku, związane z szeroko pojętym rynkiem nieruchomości i budownictwa.

Wymagania:

 1. opis produktu/usługi według udostępnionego przez PLGBC formularza
 2. link do załadowanych na WeTransfer następujących załączników, wysłany na mszczepanik@plgbc.org.pl:
 • wizualizacja bądź zdjęcie produktu/usługi w formacie jpg
 • slajd prezentacji na udostępnionym przez PLGBC szablonie, zawierający: nazwę kategorii, nazwę zgłoszenia i zdjęcie/grafikę je przedstawiające.

Kategoria 10: Najlepsza ekologiczna inicjatywa miejska/gminna

Do tej kategorii mogą być zgłaszane inicjatywy miejskie na polu rozwoju zrównoważonego, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa zrównoważonego, które mogą wykazać przynajmniej częściowe efekty wdrożeniowe w okresie od 06.2021 do 06.2023.

Wymagania:

 1. opis inicjatywy według udostępnionego przez PLGBC formularza
 2. link do załadowanych na WeTransfer następujących załączników, wysłany na mszczepanik@plgbc.org.pl:
 • wizualizacja bądź zdjęcie inicjatywy w formacie jpg
 • slajd prezentacji na udostępnionym przez PLGBC szablonie, zawierający: nazwę kategorii, nazwę zgłoszenia i zdjęcie/grafikę je przedstawiające.
Skip to content