PROCEDURY ZARZĄDZANIA ODPADAMI

PROCEDURY ZARZĄDZANIA ODPADAMI

PROCEDURY ZARZĄDZANIA ODPADAMI 345 330 PLGBC Green Building Awards

Najważniejszą kwestią dotyczącą ustanowienia polityki/zasad zarządzania odpadami w biurze jest skoncentrowanie się w pierwszym kroku na redukcji generowanych w biurze odpadów. W następnym kroku na ponownym ich wykorzystaniu, a dopiero na samym końcu – odpowiedniej segregacji. Wyzwania naszej cywilizacji sprawiają, że segregacja śmieci jest już stanowczo niewystarczającym środkiem zaradczym w walce z nadmierną ilością odpadów generowaną przez ludzi. To przede wszystkim unikanie generowania śmieci na pierwszym miejscu odgrywa kluczową rolę.

Krok 1: Zebranie danych

Aby być w stanie mierzyć postępy w redukowaniu i segregacji odpadów, należy na początku zebrać informacje o aktualnej ilości oraz rodzaju śmieci generowanych w biurze. O ile informacja o bezwzględnej ilości śmieci będzie podstawową miarą, to przeliczenie jej na kg/pracownika czy m2 biura da możliwość bardziej efektywnego śledzenia postępów.

Krok 2: Identyfikacja możliwości zredukowania ilości odpadów

Program redukcji ilości odpadów powinien mieć dwie kategorie:

 • Podniesienie świadomości pracowników w kwestii generowania odpadów i potrzebie redukcji, jak na przykład:
  • usunięcie koszy na śmieci spod biurek pracowników do części centralnej
  • ustanowienie kwestii ilości odpadów jedną z kategorii oceny kierownika/dyrektora biura
  • regularne sprawdzanie listy wysyłkowej poczty papierowej, aby usuwać zdublowane i nieaktualne adresy
  • oddawanie niepotrzebnych mebli/sprzętów organizacjom charytatywnym bądź ich naprawa w celu dalszej odsprzedaży
  • regularne informowanie pracowników o postępach w redukowaniu ilości odpadów (np. w kg/pracownika)
  • organizowanie współzawodnictwa między poszczególnymi działami (bądź biurami, jeżeli firma ma więcej oddziałów)
  • kupowanie rzeczy pakowanych zbiorczo, nie jednostkowo
  • używanie papieru jednostronnie zadrukowanego do robienia notatek bądź ponownych wydruków
  • oddawanie tonerów z drukarki do recyklingu/ponownego napełnienia
  • przeznaczanie oszczędności wynikających z redukcji ilości odpadów na integrację zespołu bądź cele dobroczynne.
 • Zmianę procesów, technologii czy produktów, aby zapobiegać marnotrawstwu, jak na przykład:
  • Maksymalizacja użycia wersji elektronicznych dokumentów we wszystkich obszarach firmy
  • Ustawienie drukarek na domyślne drukowanie dwustronne, czarno-białe i w opcji oszczędzania toneru
  • Pokazanie pracownikom możliwości drukowania większej liczby stron na jednej kartce papieru
  • Usunięcie naczyń jednorazowych z dystrybutorów wody i zachęcenie do używania własnych kubków/szklanek
  • Współpraca w kantyną znajdującą się na terenie biura bądź dostawcami gotowych posiłków, aby: dopasowywać ilość przygotowywanego jedzenia do realnych potrzeb, tworzyć menu, które powstanie z resztek jedzenia, lepiej kontrolować ilość zamawianych składników.

Krok 3: ustalenie strategii segregowania i przechowywania śmieci

Wyniki audytu przeprowadzonego w kroku 1 pozwolą zidentyfikować jakie rodzaje odpadów generowane są w biurze i dostosować odpowiednie pojemniki. Co ważne, pojemniki te powinny być umieszczone w kilku miejscach w biurze (jeżeli jest to duża przestrzeń), ale nie bezpośrednio przy biurkach pracowników.

Krok 4: Ustanowienie celów

Cele powinny być SMART:

 • Specific: pokazujące jakich rodzajów odpadów dotyczą oraz jakie działania są podejmowane;
 • Measurable: jasne pokazanie sposobu mierzenia postępów, czy to w kg/pracownika bądź m2 biura. Można ustanowić dwie miary: pierwsza dotycząca całkowitej ilości odpadów, druga pokazująca jak zmienia się % śmieci wysyłanych na wysypisko względem tych segregowanych;
 • Achievable: możliwe do osiągnięcia w wyznaczonym czasie
 • Relevant: pokazywać rzeczywiste efekty działań podjętych przez pracowników i firmę
 • Time-based: ustanowić konkretną datę osiągnięcia zamierzonych rezultatów.

Krok 5: wybranie odpowiedniej firmy gospodarującej odpadami (opcjonalne dla firm, które nie posiadają dużych biur)

Świadome wyznaczenie firmy, która w sposób przez nas wybrany zajmie się odpadami generowanymi na poziomie biura.

Krok 6: Stałe monitorowanie postępów

To ostatni krok wdrażania skutecznej polityki minimalizacji i segregacji odpadów w biurze. Mierzenie ilości generowanych odpadów w kg/pracownika oraz podawanie ilości śmieci segregowanych względem tych, które trafią na wysypisko oraz komunikowanie tego pracownikom, w celu utrzymywania stałego zaangażowania.

zalety

 • pozytywny wpływ na środowisko naturalne
 • podniesienie świadomości pracowników
 • oszczędność kosztów biurowych

wady

 • wymaga dodatkowego zaangażowania osoby odpowiedzialnej i pracowników

Bibliografia

 • http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/Operational%20Waste%20Guidance.pdf