Regulamin konkursu PLGBC Green Building Awards 2024

1. Organizator
Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego | Polish Green Building Council (PLGBC) z siedzibą w Gliwicach, zwane dalej PLGBC. PLGBC jest pozarządową organizacją non-profit, wspierającą rozwój budownictwa zrównoważonego w Polsce.

2. Osoba upoważniona do kontaktów
Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie konkursu ze strony PLGBC jest Marta Szczepanik: mszczepanik@plgbc.org.pl, +48 515 280 575.

3. Rodzaj i forma konkursu
Konkurs jest niezależny, otwarty, jednoetapowy, obejmuje inwestycje budowlane projektowane, realizowane i zrealizowane oraz wnętrza w budynkach zrealizowanych na terenie Polski, jak również produkty i usługi firm działających na terenie Polski. Konkurs nie wymaga żadnych opłat wstępnych.

4. Uczestnicy konkursu
Uczestnikami konkursu są:

a. firmy, organizacje lub instytucje, które zaprojektowały, wybudowały, są właścicielami lub zarządzają budynkiem;
b. firmy i studenci, którzy zaprojektowali budynek, a jego budowa jeszcze się nie rozpoczęła, trwa lub jest to projekt konceptualny (bez przeznaczenia pod budowę);
c. firmy, organizacje lub instytucje, które zaprojektowały lub są właścicielami określonego wnętrza (pomieszczenia, grupy pomieszczeń) w budynku;
d. firmy i organizacje, które dostarczają usługi i produkty dla sektora budowlanego i nieruchomości.

5. Procedura, termin i sposób składania prac konkursowych
Zgłoszenie składa się z dwóch obligatoryjnych punktów, które zaleca się wykonać jednego dnia:

a. wypełnienia odpowiedniego formularza online;
b. wysłania na adres mszczepanik@plgbc.org.pl wszelkich załączników wymaganych w danej kategorii – w postaci linku do plików załadowanych na WeTransfer (preferowane) lub Dysk Google.

Obydwa punkty należy wykonać w dniach między 04.03.2024 (start konkursu) a 31.05.2024.
Zgłoszenia nadesłane po tym terminie lub niekompletne nie będą brane pod uwagę.

6. Język konkursu
Językiem konkursu jest polski. Organizator dopuszcza również możliwość używania języka angielskiego.

7. Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest zgłoszenie zrównoważonego budynku, wnętrza, projektu budynku, produktu/usługi lub inicjatywy w poniższych kategoriach:

a) Kategoria 1: Zrównoważony budynek biurowy
b) Kategoria 2: Zrównoważony budynek przemysłowy
c) Kategoria 3: Zrównoważony budynek sektora usługowego
d) Kategoria 4: Zrównoważona zabudowa mieszkaniowa (wielorodzinna i jednorodzinna)
e) Kategoria 5: Zrównoważony budynek sektora publicznego
f) Kategoria 6: Zrównoważona modernizacja
g) Kategoria 7: Zrównoważone wnętrze
h) Kategoria 8: Projekt zrównoważonego budynku (profesjonalny i studencki)
i) Kategoria 9: Budynek o najniższym śladzie węglowym obliczonym wg metodyki PLGBC
j) Kategoria 10: Zrównoważony produkt/usługa roku
k) Kategoria 11: Ekologiczna inicjatywa miejska/gminna

Dopuszcza się nadesłanie przez jednego uczestnika kilku różnych zgłoszeń do jednej lub kilku kategorii.
Jedno zgłoszenie może zostać nadesłane do maksymalnie dwóch różnych kategorii.

8. Cel konkursu
Celem konkursu jest wyróżnienie zaangażowania jego uczestników w rozwój zrównoważonego budownictwa w Polsce, a także podniesienie świadomości tego rozwoju wśród uczestników rynku budowlanego w Polsce i na świecie.

9. Sposób wykorzystania wyników konkursu
Zwycięskie prace będą ogłoszone podczas PLGBC Green Building Summit, a lista laureatów i wyróżnionych zostanie umieszczona na stronie internetowej PLGBC, opublikowana w newsletterze PLGBC oraz podana do wiadomości mediów. Podczas PLGBC Green Building Summit może zostać wyemitowana prezentacja zawierająca wszystkie zgłoszenia w postaci zdjęcia z nazwą i kategorią, a także zgłoszenia nagrodzone i wyróżnione w postaci zdjęcia z nazwą i kategorią oraz opcjonalnie kluczowymi informacjami o przedmiocie zgłoszenia. PLGBC zastrzega sobie możliwość używania do celów komunikacji konkursu zdjęć nagrodzonych i wyróżnionych projektów.

10. Wykorzystanie zdjęć w Bazie budynków certyfikowanych w Polsce
W przypadku zgłaszanych budynków certyfikowanych lub precertyfikowanych jedno z nadesłanych w zgłoszeniu zdjęć może zostać wykorzystane jako wizerunek budynku w Bazie budynków certyfikowanych w Polsce, prowadzonej przez PLGBC pod adresem https://baza.plgbc.org.pl/, na podstawie odrębnych ustaleń z uczestnikami konkursu lub/i zgody na wykorzystanie wizerunku budynku.

11. Wymagania konkursowe

a. Kategoria 1: Zrównoważony budynek biurowy
W tej kategorii mogą startować budynki biurowe, które zostały zrealizowane w okresie od 05.2022 do 05.2024.
Wymagania:

 • opis budynku według udostępnionego przez PLGBC formularza
 • minimalnie jeden rzut zagospodarowania terenu i rzut typowej kondygnacji oraz wizualizacja lub zdjęcie ilustrujące koncept (co najmniej jeden plik w formacie jpg) – forma graficzna dowolna, całkowita liczba tych plików: maksimum 10 plików po maksimum 5 MB każdy
 • green checklist lub scorecard wraz z podsumowaniem wyników w przypadku budynków certyfikowanych (lub symulacja tych dokumentów w przypadku budynków precertyfikowanych)
 • prezentacja pptx (trzy slajdy) na udostępnionym przez PLGBC szablonie, zawierająca: nazwę kategorii, nazwę zgłoszenia i po jednym zdjęciu je przedstawiającym na slajd.

b. Kategoria 2: Zrównoważony budynek przemysłowy
W tej kategorii mogą startować budynki sektora przemysłowego – hale magazynowe, produkcyjne, logistyczne, zrealizowane w okresie od 05.2022 do 05.2024.
Wymagania:

 • opis budynku według udostępnionego przez PLGBC formularza
 • minimalnie jeden rzut zagospodarowania terenu i rzut typowej kondygnacji oraz wizualizacja lub zdjęcie ilustrujące koncept (co najmniej jeden plik w formacie jpg) – forma graficzna dowolna, całkowita liczba tych plików: maksimum 10 plików po maksimum 5 MB każdy
 • green checklist lub scorecard wraz z podsumowaniem wyników w przypadku budynków certyfikowanych (lub symulacja tych dokumentów w przypadku budynków precertyfikowanych)
 • prezentacja pptx (trzy slajdy) na udostępnionym przez PLGBC szablonie, zawierająca: nazwę kategorii, nazwę zgłoszenia i po jednym zdjęciu je przedstawiającym na slajd.

c. Kategoria 3: Zrównoważony budynek sektora usługowego
W tej kategorii mogą startować budynki handlowe, hotelowe, edukacyjne, opieki zdrowotnej i in. nieujęte w pozostałych kategoriach, zrealizowane w okresie od 05.2022 do 05.2024.
Wymagania:

 • opis budynku według udostępnionego przez PLGBC formularza
 • minimalnie jeden rzut zagospodarowania terenu i rzut typowej kondygnacji oraz wizualizacja lub zdjęcie ilustrujące koncept (co najmniej jeden plik w formacie jpg) – forma graficzna dowolna, całkowita liczba tych plików: maksimum 10 plików po maksimum 5 MB każdy
 • green checklist lub scorecard wraz z podsumowaniem wyników w przypadku budynków certyfikowanych (lub symulacja tych dokumentów w przypadku budynków precertyfikowanych)
 • prezentacja pptx (trzy slajdy) na udostępnionym przez PLGBC szablonie, zawierająca: nazwę kategorii, nazwę zgłoszenia i po jednym zdjęciu je przedstawiającym na slajd.

d. Kategoria 4: Zrównoważona zabudowa mieszkaniowa (wielorodzinna i jednorodzinna)
W tej kategorii mogą startować zrealizowane w okresie od 05.2022 do 05.2024 budynki w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej (oceniane osobno).
Wymagania:

 • opis budynku według udostępnionego przez PLGBC formularza
 • minimalnie jeden rzut zagospodarowania terenu i rzut typowej kondygnacji oraz wizualizacja lub zdjęcie ilustrujące koncept (co najmniej jeden plik w formacie jpg) – forma graficzna dowolna, całkowita liczba tych plików: maksimum 10 plików po maksimum 5 MB każdy
 • green checklist lub scorecard wraz z podsumowaniem wyników w przypadku budynków certyfikowanych (lub symulacja tych dokumentów w przypadku budynków precertyfikowanych)
 • prezentacja pptx (trzy slajdy) na udostępnionym przez PLGBC szablonie, zawierająca: nazwę kategorii, nazwę zgłoszenia i po jednym zdjęciu je przedstawiającym na slajd.

e. Kategoria 5: Zrównoważony budynek sektora publicznego
W tej kategorii mogą startować zrealizowane w okresie od 05.2022 do 05.2024 budynki sektora publicznego.
Wymagania:

 • opis budynku według udostępnionego przez PLGBC formularza
 • minimalnie jeden rzut zagospodarowania terenu i rzut typowej kondygnacji oraz wizualizacja lub zdjęcie ilustrujące koncept (co najmniej jeden plik w formacie jpg) – forma graficzna dowolna, całkowita liczba tych plików: maksimum 10 plików po maksimum 5 MB każdy
 • green checklist lub scorecard wraz z podsumowaniem wyników w przypadku budynków certyfikowanych (lub symulacja tych dokumentów w przypadku budynków precertyfikowanych)
 • prezentacja pptx (trzy slajdy) na udostępnionym przez PLGBC szablonie, zawierająca: nazwę kategorii, nazwę zgłoszenia i po jednym zdjęciu je przedstawiającym na slajd.

f. Kategoria 6: Zrównoważona modernizacja
W tej kategorii mogą startować budynki zmodernizowane, rozbudowane lub poddane renowacji w okresie od 05.2022 do 05.2024.
Wymagania:

 • opis budynku według udostępnionego przez PLGBC formularza
 • minimalnie jeden rzut zagospodarowania terenu i rzut typowej kondygnacji oraz wizualizacja lub zdjęcie ilustrujące koncept (co najmniej jeden plik w formacie jpg) – forma graficzna dowolna, całkowita liczba tych plików: maksimum 10 plików po maksimum 5 MB każdy
 • green checklist lub scorecard wraz z podsumowaniem wyników w przypadku budynków certyfikowanych (lub symulacja tych dokumentów w przypadku budynków precertyfikowanych)
 • prezentacja pptx (trzy slajdy) na udostępnionym przez PLGBC szablonie, zawierająca: nazwę kategorii, nazwę zgłoszenia i po jednym zdjęciu je przedstawiającym na slajd.

g. Kategoria 7: Zrównoważone wnętrze
W tej kategorii mogą startować wnętrza (o dowolnej funkcji) zrealizowane w okresie od 05.2022 do 05.2024.
Wymagania:

 • opis wnętrza według udostępnionego przez PLGBC formularza
 • minimalnie jedna wizualizacja lub zdjęcie ilustrujące koncept (co najmniej jeden plik w formacie jpg) – forma graficzna dowolna, całkowita liczba tych plików: maksimum 10 plików po maksimum 5 MB każdy
 • green checklist lub scorecard wraz z podsumowaniem wyników w przypadku budynków certyfikowanych (lub symulacja tych dokumentów w przypadku budynków precertyfikowanych)
 • prezentacja pptx (trzy slajdy) na udostępnionym przez PLGBC szablonie, zawierająca: nazwę kategorii, nazwę zgłoszenia i po jednym zdjęciu je przedstawiającym na slajd.

h. Kategoria 8: Projekt zrównoważonego budynku (profesjonalny i studencki)
Do tej kategorii mogą być zgłaszane niezrealizowane jeszcze projekty obiektów ekologicznych o dowolnej funkcji (lub projekty ideowe, nieprzewidziane do realizacji), wykonane w okresie od 05.2022 do 05.2024, oraz obiekty będące w trakcie budowy. W tej kategorii mogą startować profesjonaliści oraz studenci (oceniani osobno).
Wymagania:

 • opis budynku według udostępnionego przez PLGBC formularza’
 • minimalnie jeden rzut zagospodarowania terenu i rzut typowej kondygnacji oraz minimalnie jedna wizualizacja lub zdjęcie ilustrujące koncept (co najmniej jeden plik w formacie jpg, maksymalnie 10 plików po maksymalnie 5 MB każdy) – forma graficzna dowolna
  symulacja green checklist lub scorecard wraz z podsumowaniem wyników w przypadku budynków precertyfikowanych
 • prezentacja pptx (trzy slajdy) na udostępnionym przez PLGBC szablonie, zawierająca: nazwę kategorii, nazwę zgłoszenia i po jednym zdjęciu je przedstawiającym na slajd.

i. Kategoria 9: Budynek o najniższym śladzie węglowym obliczonym wg metodyki PLGBC
Do tej kategorii mogą być zgłaszane budynki, dla których ślad węglowy został oszacowany według metodyki PLGBC, zrealizowane w okresie od 05.2022 do 05.2024.
Wymagania:

 • opis obliczeń według udostępnionego przez PLGBC formularza
 • prezentacja pptx (trzy slajdy) na udostępnionym przez PLGBC szablonie, zawierająca: nazwę kategorii, nazwę zgłoszenia i po jednym zdjęciu je przedstawiającym na slajd.

j. Kategoria 10: Zrównoważony produkt/usługa roku
Do tej kategorii mogą być zgłaszane zrównoważone produkty i usługi (oceniane osobno), dostępne na polskim rynku, związane z szeroko pojętym rynkiem nieruchomości i budownictwa.
Wymagania:

 • opis produktu/usługi według udostępnionego przez PLGBC formularza
 • wizualizacja bądź zdjęcie produktu/usługi w formacie jpg (co najmniej jeden plik w formacie jpg, maksymalnie 10 plików po maksymalnie 5 MB każdy) – forma graficzna dowolna
 • prezentacja pptx (trzy slajdy) na udostępnionym przez PLGBC szablonie, zawierająca: nazwę kategorii, nazwę zgłoszenia i po jednym zdjęciu je przedstawiającym na slajd.

k. Kategoria 11: Zrównoważona inicjatywa miejska/gminna
Do tej kategorii mogą być zgłaszane inicjatywy miejskie na polu rozwoju zrównoważonego, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa zrównoważonego, które mogą wykazać przynajmniej częściowe efekty wdrożeniowe w okresie od 05.2022 do 05.2024.
Wymagania:

 • opis inicjatywy według udostępnionego przez PLGBC formularza
 • wizualizacja bądź zdjęcie inicjatywy w formacie jpg (co najmniej jeden plik w formacie jpg, maksymalnie 10 plików po maksymalnie 5 MB każdy) – forma graficzna dowolna
 • prezentacja pptx (trzy slajdy) na udostępnionym przez PLGBC szablonie, zawierająca: nazwę kategorii, nazwę zgłoszenia i po jednym zdjęciu je przedstawiającym na slajd.

12. Kryteria oceny prac konkursowych

a. Jury ocenia zgłoszone projekty zarówno pod kątem walorów związanych z budownictwem zrównoważonym i gospodarką o obiegu zamkniętym, jak i architektonicznych i estetycznych. Pod uwagę brane są również aspekty społeczne i nowatorskie pomysły. Kryteria oceny:

 • Budownictwo zrównoważone
 • Architektura (w wybranych kategoriach)
 • Nowatorskie pomysły
 • Wartość społeczna, dostępność

b. Do oceny jury zgłoszenia przekazywane są po zanonimizowaniu ich (w miarę możliwości), pozbawione informacji o zgłaszającym, projektancie i inwestorze/właścicielu.

13. Jury konkursowe
Zgłoszenia oceniane są przez zrównoważone pod względem interdyscyplinarności, zróżnicowane pod względem kompetencji i kierunku wykształcenia, jury konkursowe, w skład którego wchodzą:

a. Przewodniczący
b. Członkowie jury
c. Referent – opcjonalnie

14. Rodzaje nagród

1. W każdej kategorii konkursu jest maksymalnie jeden laureat i jedno wyróżnienie (w czasie dyskusji jury wyjątkowo może zostać podjęta decyzja o zmianie tego schematu w danej kategorii). Wyróżnienie przysługuje zgłoszeniu, które, nie będąc laureatem, w danej kategorii wyraźnie wybija się ponad pozostałe w określonym kryterium oceny.
2. W przypadku budynków nagradzany i wyróżniany jest właściciel i projektant budynku lub wnętrza. Dotyczy to także kategorii Projekt zrównoważonego budynku (profesjonalny i studencki), jeśli znany jest już właściciel, oraz Zrównoważona inicjatywa miejska/gminna, jeśli zgłaszana inicjatywa jest projektem budowlanym.
3. Laureaci otrzymują statuetkę i dyplom. Wyróżnieni otrzymują dyplom.
4. Dodatkowo, może zostać przyznana Nagroda Specjalna dla najbardziej wyróżniającego się zgłoszenia – jej laureaci otrzymują statuetkę i dyplom.

15. Tryb rozstrzygania konkursu

1. PLGBC wstępnie zapoznaje się z nadesłanymi zgłoszeniami i może poinformować o konieczności naniesienia poprawek, zmiany kategorii lub dosłania brakujących załączników, a także odmówić przyjęcia zgłoszenia na podstawie braku wypełnienia wymagań.
2. Skompletowane zgłoszenia we wszystkich kategoriach PLGBC przesyła członkom jury.
3. Jury zapoznaje się z nadesłanymi zgłoszeniami, posiłkując się wszelkimi załącznikami do zgłoszenia (zdjęciami, wizualizacjami, scorecards itp.). Materiały te udostępniane są przez biuro PLGBC.
4. Każdy członek jury dokonuje oceny zgłoszeń według podanych w p. 12 kryteriów i sumuje punkty dla każdego zgłoszenia. Punktacja od każdego członka jury przesyłana jest pocztą email do biura PLGBC, gdzie oceny od wszystkich członków jury są uśredniane.
5. Organizowane jest zebranie jury, w czasie którego odbywa się dyskusja nad zgłoszeniami.
6. O wygranej decyduje rozstrzygnięcie dyskusji podczas zebrania jury, a punktacja służy tu jako pomoc.
7. PLGBC dopuszcza możliwość nieprzyznania nagrody lub wyróżnienia w danej kategorii.
8. W przypadku, kiedy przedmiot zgłoszenia wskazuje na konflikt interesów u danego członka jury, członek ten wykluczany jest z oceny tej kategorii i dyskusji nad nią, a ocenę zgłoszeń w tej kategorii stanowi dyskusja i średnia ocen pozostałych członków jury konkursowego.
9. Informacja o laureatach i wyróżnionych przekazywana jest jedynie do biura PLGBC w celu przygotowania dyplomów i prezentacji.
10. Wybór dokonany przez jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniom.

16. Terminy przebiegu konkursu
04.03.2023 – start konkursu i przyjmowania zgłoszeń
31.05.2024 – ostateczny termin na nadsyłanie zgłoszeń
03.10.2024 – ogłoszenie laureatów i wyróżnień podczas PLGBC Green Building Summit

Skip to content