Posts Tagged :

komfort

Ergonomia miejsc pracy 345 330 PLGBC Green Building Awards

Ergonomia miejsc pracy

Niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym na efektywność i jakość wykonywanych zadań jest dobrze zaprojektowane i ergonomiczne stanowisko pracy. W przypadku pracy biurowej wykonywanej najczęściej w pozycji statycznej siedzącej przed komputerem, najbliższym otoczeniem pracownika jest jego biurko wraz z towarzyszącymi mu innymi meblami biurowymi, akcesoriami i sprzętem komputerowym.

Uważa się, że pomimo mniejszego zużycia energii podczas pracy statycznej wysiłek ten jest bardzo uciążliwy dla organizmu. Wynika to z faktu, że podczas takiego wysiłku w mięśniach zaczynają przeważać procesy beztlenowe skutkujące zmęczeniem i osłabieniem. Ciągłe napięcie mięśni powoduje utrudnienia w przepływie przez nie krwi wraz z tlenem   i  niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania organizmu związkami energetycznymi.

Pozycja siedząca jest najbardziej pożądaną z pozycji roboczych ze względu na najmniejsze zużycie energii przez organizm, najlepszą stabilizację tułowia oraz dobrą koordynację ruchową. Jednakże pomimo tego pozycja ta może prowadzić do licznych dolegliwości, takich jak bóle kręgosłupa, bóle głowy, bóle stawów itp. Poza samą pozycją roboczą na pogorszenie samopoczucia może wpływać także zle oświetlenie miejsca pracy, hałas,  temperatura, zanieczyszczenie powietrza itp.

Aby zmniejszyć do minimum ryzyko występowania nieporządanych dolegliwości należy pamiętać o kilku podstawowych, ale bardzo istotnych kwestiach:

 • Pozycja siedząca charakteryzuje się dużymi siłami działającymi na odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Fotel powinien dawać możliwość regulacji w wielu płaszczyznach, pozwalając tym samym na dopasowanie do indywidualnych parametrów użytkownika. Przyjmuje się, że głębokość siedziska powinna być ok. 5 cm mniejsza od długości siedzeniowej, a wysokość ok. 5 cm niższa od wysokości podkolanowej. Siedzisko powinno być odchylone pod kątem 3-6 stopni do tyłu. Odcinek lędźwiowy kręgosłupa powinien być stabilnie podparty na oparciu fotela. Należy wystrzegać się pozycji tzw. „półleżącej”, gdyż skutkuje ona przyjmowaniem bardzo dużych obciążeń przez kręgosłup lędźwiowy.
 • Osoby u których często występują bóle kręgosłupa na odcinku lędźwiowym mogą w łatwy sposób poprawić swoją pozycję siedzącą poprzez stosowanie specjalnych poduszek lędźwiowych lub alternatywnych siedzisk, takich jak siedziska o konstrukcji umożliwiających siedzenie z podparciem kolan, lub przeznaczonych do tego celu piłek rehabilitacyjnych.
 • Przy organizacji przestrzeni pracy na biurku należy pamiętać o tzw. zasięgach stref pracy. Wyróżniamy trzy podstawowe strefy, tj. strefę zasięgu normalnego (ok. 30 cm), zasięgu maksymalnego (ok. 50 cm) oraz zasięgu wymuszonego (ok. 75-100 cm).
 • Optymalne wymiary biurka do pracy z komputerem powinny wynosić 100x75x72cm (szer. x gł. x wys.). Biurko powinno dawać możliwość pracy z łokciami zgiętymi pod kątem prostym, a przestrzeń pod blatem powinna być uwolniona, aby gwarantować możliwość swobodnego ułożenia nóg.
 • Monitor powinien dawać możliwość regulacji kąta nachylenia płaszczyzny ekranu do poziomu, obrotu wokół własnej osi oraz regulacji wysokości. Odległość monitora od oczu powinna wynosić do 50 do 70 lub nawet 90 cm w zależności od jego wielkości. Kąt obserwacji ekranu powinien wynosić 20-50 stopni w dół od linii poziomej prowadzonej na wysokości oczu.
 • Należy zadbać o odpowiednie oświetlenie miejsca pracy. Światło naturalne padające z kierunku prostopadłego do monitora daje największy komfort pracy, pozwalając na uniknięcie efektu olśnienia. W przypadku gdy monitor narażony jest na padanie promieni słonecznych od okien lub fasad zwróconych w stronę inną niż północna należy korzystać z osłon przeciwsłonecznych zarówno w oknie jak i na monitorze w postaci dedykowanych do tego celu nakładek.
 • Należy pamiętać o krótkich przerwach w czasie pracy. Za optymalny czas krótkiej regeneracji uznaje się 5 minut przerwy przypadające na każdą godzinę pracy przy komputerze. Aby dobrze wykorzystać ten czas zaleca się wykonywanie podstawowych ćwiczeń gimnastycznych mających na celu rozluźnienie mięśni. Warto pamiętać również o odpoczynku dla oczu. Ciągła praca opierająca się na śledzeniu informacji na monitorze znajdującym się w bliskiej odległości sprawia, że oczy odzwyczają się od ostrego widzenia na dalszych odległościach. Aby temu zapobiec należy co jakiś czas odrywać wzrok od komputera i patrzeć na obiekty znajdujące się znacznie dalej niż monitor.

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele sprzętów biurowych, których producenci zadbali o komfort i ergonomię pracy. Osoby spędzające dużo czasu na pracy przed komputerem mają do wyboru takie rozwiązania jak ergonomiczne klawiatury i myszy, regulowane wielopłaszczyznowo monitory i krzesła, a nawet biurka dające możliwość pracy w pozycji siedzącej i stojącej.

zalety

 • ergonomicznie zaprojektowane miejsce pracy pozwala znacznie zwiększyć wydajność pracy obniżając do minimum występowanie negatywnych skutków w postaci zmęczenia, dekoncentracji, bólu
 • stworzenie odpowiednich warunków na stanowisku pracy wpłynie pozytywnie na zadowolenie i satysfakcję pracownika, co będzie miało pozytywny wpływ na atmosferę pracy i jej wydajność.

wady

Bibliografia

 • Monika Blaszczok, „Ergonomia bezpiecznej i higienicznej pracy”, Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2018, ISBN 978-83-7880-514-4
 • Państwowa Inspekcja Pracy, https://web.pip.gov.pl/ergonomia/ergonomiczne_st.html
PROCEDURY ZARZĄDZANIA ODPADAMI 345 330 PLGBC Green Building Awards

PROCEDURY ZARZĄDZANIA ODPADAMI

Najważniejszą kwestią dotyczącą ustanowienia polityki/zasad zarządzania odpadami w biurze jest skoncentrowanie się w pierwszym kroku na redukcji generowanych w biurze odpadów. W następnym kroku na ponownym ich wykorzystaniu, a dopiero na samym końcu – odpowiedniej segregacji. Wyzwania naszej cywilizacji sprawiają, że segregacja śmieci jest już stanowczo niewystarczającym środkiem zaradczym w walce z nadmierną ilością odpadów generowaną przez ludzi. To przede wszystkim unikanie generowania śmieci na pierwszym miejscu odgrywa kluczową rolę.

Krok 1: Zebranie danych

Aby być w stanie mierzyć postępy w redukowaniu i segregacji odpadów, należy na początku zebrać informacje o aktualnej ilości oraz rodzaju śmieci generowanych w biurze. O ile informacja o bezwzględnej ilości śmieci będzie podstawową miarą, to przeliczenie jej na kg/pracownika czy m2 biura da możliwość bardziej efektywnego śledzenia postępów.

Krok 2: Identyfikacja możliwości zredukowania ilości odpadów

Program redukcji ilości odpadów powinien mieć dwie kategorie:

 • Podniesienie świadomości pracowników w kwestii generowania odpadów i potrzebie redukcji, jak na przykład:
  • usunięcie koszy na śmieci spod biurek pracowników do części centralnej
  • ustanowienie kwestii ilości odpadów jedną z kategorii oceny kierownika/dyrektora biura
  • regularne sprawdzanie listy wysyłkowej poczty papierowej, aby usuwać zdublowane i nieaktualne adresy
  • oddawanie niepotrzebnych mebli/sprzętów organizacjom charytatywnym bądź ich naprawa w celu dalszej odsprzedaży
  • regularne informowanie pracowników o postępach w redukowaniu ilości odpadów (np. w kg/pracownika)
  • organizowanie współzawodnictwa między poszczególnymi działami (bądź biurami, jeżeli firma ma więcej oddziałów)
  • kupowanie rzeczy pakowanych zbiorczo, nie jednostkowo
  • używanie papieru jednostronnie zadrukowanego do robienia notatek bądź ponownych wydruków
  • oddawanie tonerów z drukarki do recyklingu/ponownego napełnienia
  • przeznaczanie oszczędności wynikających z redukcji ilości odpadów na integrację zespołu bądź cele dobroczynne.
 • Zmianę procesów, technologii czy produktów, aby zapobiegać marnotrawstwu, jak na przykład:
  • Maksymalizacja użycia wersji elektronicznych dokumentów we wszystkich obszarach firmy
  • Ustawienie drukarek na domyślne drukowanie dwustronne, czarno-białe i w opcji oszczędzania toneru
  • Pokazanie pracownikom możliwości drukowania większej liczby stron na jednej kartce papieru
  • Usunięcie naczyń jednorazowych z dystrybutorów wody i zachęcenie do używania własnych kubków/szklanek
  • Współpraca w kantyną znajdującą się na terenie biura bądź dostawcami gotowych posiłków, aby: dopasowywać ilość przygotowywanego jedzenia do realnych potrzeb, tworzyć menu, które powstanie z resztek jedzenia, lepiej kontrolować ilość zamawianych składników.

Krok 3: ustalenie strategii segregowania i przechowywania śmieci

Wyniki audytu przeprowadzonego w kroku 1 pozwolą zidentyfikować jakie rodzaje odpadów generowane są w biurze i dostosować odpowiednie pojemniki. Co ważne, pojemniki te powinny być umieszczone w kilku miejscach w biurze (jeżeli jest to duża przestrzeń), ale nie bezpośrednio przy biurkach pracowników.

Krok 4: Ustanowienie celów

Cele powinny być SMART:

 • Specific: pokazujące jakich rodzajów odpadów dotyczą oraz jakie działania są podejmowane;
 • Measurable: jasne pokazanie sposobu mierzenia postępów, czy to w kg/pracownika bądź m2 biura. Można ustanowić dwie miary: pierwsza dotycząca całkowitej ilości odpadów, druga pokazująca jak zmienia się % śmieci wysyłanych na wysypisko względem tych segregowanych;
 • Achievable: możliwe do osiągnięcia w wyznaczonym czasie
 • Relevant: pokazywać rzeczywiste efekty działań podjętych przez pracowników i firmę
 • Time-based: ustanowić konkretną datę osiągnięcia zamierzonych rezultatów.

Krok 5: wybranie odpowiedniej firmy gospodarującej odpadami (opcjonalne dla firm, które nie posiadają dużych biur)

Świadome wyznaczenie firmy, która w sposób przez nas wybrany zajmie się odpadami generowanymi na poziomie biura.

Krok 6: Stałe monitorowanie postępów

To ostatni krok wdrażania skutecznej polityki minimalizacji i segregacji odpadów w biurze. Mierzenie ilości generowanych odpadów w kg/pracownika oraz podawanie ilości śmieci segregowanych względem tych, które trafią na wysypisko oraz komunikowanie tego pracownikom, w celu utrzymywania stałego zaangażowania.

zalety

 • pozytywny wpływ na środowisko naturalne
 • podniesienie świadomości pracowników
 • oszczędność kosztów biurowych

wady

 • wymaga dodatkowego zaangażowania osoby odpowiedzialnej i pracowników

Bibliografia

 • http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/Operational%20Waste%20Guidance.pdf
Utrzymanie porządku i czystości 345 330 PLGBC Green Building Awards

Utrzymanie porządku i czystości

Większość produktów do sprzątania zawiera czynniki szkodliwe dla zdrowia. Stosowane przez dłuższy czas wbudowują się w materiały wykończeniowe i są obecne w środowisku wewnętrznym. W najgorszym przypadku, przewlekłe i nieodpowiednie stosowanie szkodliwych środków czystości może prowadzić m.in. do syndromu chorego budynku (SBS) lub przyczynić się do utworzenia niezdrowego środowiska pracy.

Projektanci, właściciele budynków, oraz zarządcy powinni wykorzystać następujące strategie do stworzenia zdrowego środowiska wewnątrz pomieszczeń:

 • Procedura dotycząca sprzątania:
  • Redukująca obecność zanieczyszczeń chemicznych, biologicznych oraz cząstek stałych, które mogą negatywnie wpływać na jakość powietrza, zdrowie ludzkie oraz środowisko. Redukcja ekspozycji użytkowników na patogeny, alergeny i szkodliwe środki chemiczne służące do czyszczenia.
  • Wdrażająca bardzo istotne regularne oraz prawidłowe sprzątanie. (Sprzątanie przy użyciu chemii lub po prostu niedokładne czynności obniżają jakość powietrza).
  • Wprowadzająca czyszczenie powierzchni preparatami antybakteryjnymi. Dotyczy powierzchni często dotykanych (blaty, armatura w łazienkach i kuchni, klamki, włączniki świateł, przyciski wind).
  • Weryfikowana raz do roku.
 • Audyty efektywności utrzymywania porządku
 • Spełnienie standardów produktów związanych ze sprzątaniem i utrzymaniem porządków
 • Zapewnienie odpowiedniego sprzętu do sprzątania minimalizującego i racjonalizującego ilość podawanych środków czyszczących. Wysokiej klasy sprzęt zazwyczaj zużywa mniej wody i energii, a co najważniejsze zużywa mniej środków czyszczących, a przez skuteczność działania nie potrzebuje silnych środków czystości. Tym samym ilość toksyn w pomieszczeniach ulega efektywnemu obniżeniu.
 • Zapobieganie przedostawaniu się zanieczyszczeń do wnętrza budynku (większość zanieczyszczeń wnoszonych jest przez użytkowników do środka budynku, włączając bakterie, metale ciężkie, pestycydy i inne toksyny. Zanieczyszczenia te negatywnie oddziałują na układ krążenia, immunologiczny oraz oddechowy. W celu wyłapania szkodliwych cząstek z butów osób wchodzących do budynku należy zainstalować odpowiednie systemy mat wejściowych.

zalety

 • Mały koszt wprowadzenia
 • Strategie niezależne od standardu technicznego budynku (możliwość podjęci działań w każdego rodzaju  obiekcie, planowanym lub istniejącym)

wady

 • Zmiana nawyków sposobu sprzątania
 • Konieczność monitorowania personelu sprzątającego
 • Wymiana środków czyszczących

Bibliografia