Posts Tagged :

niższa absencja

Ergonomia miejsc pracy 345 330 PLGBC Green Building Awards

Ergonomia miejsc pracy

Niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym na efektywność i jakość wykonywanych zadań jest dobrze zaprojektowane i ergonomiczne stanowisko pracy. W przypadku pracy biurowej wykonywanej najczęściej w pozycji statycznej siedzącej przed komputerem, najbliższym otoczeniem pracownika jest jego biurko wraz z towarzyszącymi mu innymi meblami biurowymi, akcesoriami i sprzętem komputerowym.

Uważa się, że pomimo mniejszego zużycia energii podczas pracy statycznej wysiłek ten jest bardzo uciążliwy dla organizmu. Wynika to z faktu, że podczas takiego wysiłku w mięśniach zaczynają przeważać procesy beztlenowe skutkujące zmęczeniem i osłabieniem. Ciągłe napięcie mięśni powoduje utrudnienia w przepływie przez nie krwi wraz z tlenem   i  niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania organizmu związkami energetycznymi.

Pozycja siedząca jest najbardziej pożądaną z pozycji roboczych ze względu na najmniejsze zużycie energii przez organizm, najlepszą stabilizację tułowia oraz dobrą koordynację ruchową. Jednakże pomimo tego pozycja ta może prowadzić do licznych dolegliwości, takich jak bóle kręgosłupa, bóle głowy, bóle stawów itp. Poza samą pozycją roboczą na pogorszenie samopoczucia może wpływać także zle oświetlenie miejsca pracy, hałas,  temperatura, zanieczyszczenie powietrza itp.

Aby zmniejszyć do minimum ryzyko występowania nieporządanych dolegliwości należy pamiętać o kilku podstawowych, ale bardzo istotnych kwestiach:

 • Pozycja siedząca charakteryzuje się dużymi siłami działającymi na odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Fotel powinien dawać możliwość regulacji w wielu płaszczyznach, pozwalając tym samym na dopasowanie do indywidualnych parametrów użytkownika. Przyjmuje się, że głębokość siedziska powinna być ok. 5 cm mniejsza od długości siedzeniowej, a wysokość ok. 5 cm niższa od wysokości podkolanowej. Siedzisko powinno być odchylone pod kątem 3-6 stopni do tyłu. Odcinek lędźwiowy kręgosłupa powinien być stabilnie podparty na oparciu fotela. Należy wystrzegać się pozycji tzw. „półleżącej”, gdyż skutkuje ona przyjmowaniem bardzo dużych obciążeń przez kręgosłup lędźwiowy.
 • Osoby u których często występują bóle kręgosłupa na odcinku lędźwiowym mogą w łatwy sposób poprawić swoją pozycję siedzącą poprzez stosowanie specjalnych poduszek lędźwiowych lub alternatywnych siedzisk, takich jak siedziska o konstrukcji umożliwiających siedzenie z podparciem kolan, lub przeznaczonych do tego celu piłek rehabilitacyjnych.
 • Przy organizacji przestrzeni pracy na biurku należy pamiętać o tzw. zasięgach stref pracy. Wyróżniamy trzy podstawowe strefy, tj. strefę zasięgu normalnego (ok. 30 cm), zasięgu maksymalnego (ok. 50 cm) oraz zasięgu wymuszonego (ok. 75-100 cm).
 • Optymalne wymiary biurka do pracy z komputerem powinny wynosić 100x75x72cm (szer. x gł. x wys.). Biurko powinno dawać możliwość pracy z łokciami zgiętymi pod kątem prostym, a przestrzeń pod blatem powinna być uwolniona, aby gwarantować możliwość swobodnego ułożenia nóg.
 • Monitor powinien dawać możliwość regulacji kąta nachylenia płaszczyzny ekranu do poziomu, obrotu wokół własnej osi oraz regulacji wysokości. Odległość monitora od oczu powinna wynosić do 50 do 70 lub nawet 90 cm w zależności od jego wielkości. Kąt obserwacji ekranu powinien wynosić 20-50 stopni w dół od linii poziomej prowadzonej na wysokości oczu.
 • Należy zadbać o odpowiednie oświetlenie miejsca pracy. Światło naturalne padające z kierunku prostopadłego do monitora daje największy komfort pracy, pozwalając na uniknięcie efektu olśnienia. W przypadku gdy monitor narażony jest na padanie promieni słonecznych od okien lub fasad zwróconych w stronę inną niż północna należy korzystać z osłon przeciwsłonecznych zarówno w oknie jak i na monitorze w postaci dedykowanych do tego celu nakładek.
 • Należy pamiętać o krótkich przerwach w czasie pracy. Za optymalny czas krótkiej regeneracji uznaje się 5 minut przerwy przypadające na każdą godzinę pracy przy komputerze. Aby dobrze wykorzystać ten czas zaleca się wykonywanie podstawowych ćwiczeń gimnastycznych mających na celu rozluźnienie mięśni. Warto pamiętać również o odpoczynku dla oczu. Ciągła praca opierająca się na śledzeniu informacji na monitorze znajdującym się w bliskiej odległości sprawia, że oczy odzwyczają się od ostrego widzenia na dalszych odległościach. Aby temu zapobiec należy co jakiś czas odrywać wzrok od komputera i patrzeć na obiekty znajdujące się znacznie dalej niż monitor.

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele sprzętów biurowych, których producenci zadbali o komfort i ergonomię pracy. Osoby spędzające dużo czasu na pracy przed komputerem mają do wyboru takie rozwiązania jak ergonomiczne klawiatury i myszy, regulowane wielopłaszczyznowo monitory i krzesła, a nawet biurka dające możliwość pracy w pozycji siedzącej i stojącej.

zalety

 • ergonomicznie zaprojektowane miejsce pracy pozwala znacznie zwiększyć wydajność pracy obniżając do minimum występowanie negatywnych skutków w postaci zmęczenia, dekoncentracji, bólu
 • stworzenie odpowiednich warunków na stanowisku pracy wpłynie pozytywnie na zadowolenie i satysfakcję pracownika, co będzie miało pozytywny wpływ na atmosferę pracy i jej wydajność.

wady

Bibliografia

 • Monika Blaszczok, „Ergonomia bezpiecznej i higienicznej pracy”, Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2018, ISBN 978-83-7880-514-4
 • Państwowa Inspekcja Pracy, https://web.pip.gov.pl/ergonomia/ergonomiczne_st.html
Czujniki jakości powietrza 345 330 PLGBC Green Building Awards

Czujniki jakości powietrza

90% naszego czasu spędzamy w pomieszczeniach. Dobra jakość powietrza wpływa na zdrowie i dobre samopoczucie poprawiając jednocześnie naszą produktywność. Nie ma więc wątpliwości iż, jakość powietrza wewnętrznego jest niezwykle istotnym tematem .Przyjmuje się iż średnio 30% populacji jest niezadowolona z jakości powietrza wewnętrznego. Czy wiesz że prostymi sposobami na poprawę tego czym oddychasz może być :

 1. Redukcja źródeł zanieczyszczeń – czyli odpowiedni dobór materiałów budowlanych i wykończeniowych charakteryzujących się minimalną emisją zanieczyszczeń do otoczenia. Mówimy tu o niskiej zawartości w powietrzu np. LZO (Lotne Związki Organiczne) amoniaku, formaldehydu czy też ołowiu. Pamiętajmy również, iż wiek budynku ma istotny wpływ na jakość powietrza, z jednej strony bowiem wraz z upływem lat zmniejsza się ilość emitowanych do powietrza zanieczyszczeń z materiałów budowlanych, z drugiej jednak strony pogarsza się jakość wyposażenia wnętrz w budynku, a co za tym idzie same elementy wyposażenia wnętrz, akumulują więcej zanieczyszczeń.
 2. Doprowadzenie większej ilość powietrza zewnętrznego (efektywna wentylacja) –W pomieszczeniach w których znajdują się otwieralne okna według polskich przepisów należy zapewnić minimum 20 m3 świeżego powietrza na godzinę dla każdej osoby. W przypadku gdy budynek jednak nie posiada otwieranych okien wartość ta powinna wynosić minimum 30 m3/h. Większość systemów certyfikacji budynkowych, dla naszego komfortu rekomenduje strumień powietrza w ilości minimum 36m3/h na osobę, co już daje odczucie znacznego komfortu.
 3. Oczyszczenie powietrza znajdującego się wewnątrz budynku – zastosowanie filtrów węglowych w centrach wentylacyjnych lub tez zastosowanie oczyszczaczy powietrza dobranych odpowiednio do kubatury pomieszczenia w którym przebywamy.
 4. Stały monitoring środowiska wewnątrz budynku/pomieszczenia. Zaleca się montaż wewnętrznych czujników jakości powietrza. Taki pomiar dostarcza nam rzetelnej wiedzy o stanie powietrza, którym oddychamy. Czujnik pomiaru jakości powietrza powinien być umieszczony w tzw. strefie przebywania ludzi czyli na wysokości pomiędzy 1,2m a 1,8m nad powierzchnią podłogi. Dodatkowo powinniśmy mieć możliwość śledzenia stężenia poszczególnych związków w powietrzu w czasie rzeczywistym. Dobrą praktyką jest,aby na każde 930 m2 powierzchni pracy zainstalowany został minimum jeden ekran. Podstawowe parametry, które powinny być monitorowane to: poziom stężenia pyłów P10, oraz  P2,5. , poziom stężenia dwutlenek węgla oraz ozon, wilgotność powietrza oraz temperatura.
 • Pył P10, zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 µm, natomiast pył drobny PM2,5 to cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 µm. Pył drobny o średnicy poniżej 2.5µm (P2,5.) jest najbardziej niebezpieczny. Dociera on do pęcherzyków płucnych, penetruje do naczyń krwionośnych, a stamtąd do krwiobiegu dlatego jest on szkodliwy zarówno dla układu oddechowego jak i układu krążenia. Wskazania stężenia pyłu P2,5 nie powinny być większe niż 15 µg/m3  zaś pyłu P10 mniejsze niż 50 µg/m3 .
 • Ozon -Tonery znajdujące się w drukarkach to mieszaniny różnorodnych metali ciężkich, lotnych związków organicznych oraz trujących związków cyny i ozonu. Ta toksyczna kompozycja powstaje w temperaturze blisko 200 stopni, bo tyle osiąga drukarka podczas pracy. Substancje te przybierając formę mikropyłków przenikają do organizmu człowieka wraz z wdychanym powietrzem. Im mniejszy pyłek, tym głębiej osadza się w płucach narażając użytkownika na komplikacje zdrowotne. Z tego powodu istotne jest, aby urządzenia biurowe takie jak: drukarki laserowe, kopiarki, faksy itp. umieszczane były w zamkniętych pomieszczeniach lub też wydzielonych przestrzeniach, nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi. Dodatkowo te przestrzenie powinny być wyposażone w dedykowany, efektywny system wentylacji wyciągowej. Stężenie ozonu w powietrzu powinno być mniejsze niż 51 ppb.
 • Dwutlenek węgla –gaz ten wydzielamy my wszyscy podczas procesu oddychania i wymiany gazowej. Stężenie dwutlenku węgla w pomieszczeniu zamkniętym może być nawet kilkukrotnie wyższe niż w powietrzu zewnętrznym. Dwutlenek węgla jest nieco cięższy od powietrza, nie ma zapachu i smaku. Jest gazem bezbarwnym, niepalnym i niepodtrzymującym palenia, działa dusząco, ale w niskich stężeniach nie wykazuje właściwości toksycznych .W pomieszczeniach w których znajduje się duża liczba osób jego nadmiar może powodować uczucie senności. W stężeniu wyższym niż 5000 ppm następuje jego wyraźne szkodliwe oddziaływanie na organizm. Zaleca się aby stężenie CO2 w powietrzu utrzymywało się na poziomie poniżej 800 ppm .
 • Wilgotność – Zbyt suche powietrze w pomieszczeniu może powodować problemy z oddychaniem takie jak, np. podrażnienie śluzówki czy podatność na infekcje. Zbyt duża wilgotność powietrza z kolei, przyczynia się do rozwoju bakterii, roztoczy czy pleśni. Rekomenduje się aby poziom wilgotności w ciągu całego roku utrzymywał się na poziomie pomiędzy 30% a 50%.
 • Temperatura – Polskie normy określają iż temperatura latem powinna wynosić 20-23 st. (przy założeniu średniej aktywności fizycznej) zaś zimą 18-20 st.

zalety

 • Bezpośrednia kontrola nad naszym zdrowiem i samopoczuciem, zwiększenie efektywności pracy, mniej dni spędzonych na zwolnieniu lekarskim

wady

 • Koszty zakupu odpowiednego sprzętu
Activity Based Working (ABW) 345 330 PLGBC Green Building Awards

Activity Based Working (ABW)

Activity Based Working (ABW) jest koncepcją elastycznego projektowania biura, która odpowiadając na zachodzące zmiany w środowisku pracy zakłada, że w centrum znajdują się pracownik i jego potrzeby. Celem filozofii ABW jest stworzenie środowiska pracy w pełni dopasowanego do indywidualnego charakteru wykonywanych zadań zespołu.
Fundamentalnym założeniem Acivity Based Working jest tworzenie elastycznej i zróżnicowanej przestrzeni pracy, która pozwoli efektywnie zarządzać zespołem, w pełni wykorzystując potencjał jego członków oraz możliwości komunikacji mobilnej.
Poprawne stworzenie warunków pracy opartych na założeniach ABW, z uwagi na indywidualny charakter wykonywanych przez zespół działań, wymaga poprzedzenia rozważną analizą. Jej celem jest dobranie właściwych rozwiązań funkcjonalnych oraz dostosowanie aranżacji wnętrza biurowego do indywidualnych potrzeb.
Bardzo istotnym jest odpowiednie zbalansowanie proporcji pomiędzy przestrzeniami otwartymi typu open space, wydzielonymi pomieszczeniami i strefami dającymi pracownikom komfortowe warunki do indywidualnego działania w skupieniu, oraz strefami relaksu i rozrywki. Zróżnicowane stanowiska pracy, miejsca zebrań i wypoczynku, a także ich ilość i charakter powinny zostać możliwie jak najbardziej dopasowane do charakteru wykonywanych przez członków zespołu obowiązków.

Współczesne biuro oparte na zasadach i filozofii ABW powinno charakteryzować się takimi strefami jak:

 • Strefy pracy:
  • Klasyczne stanowiska stałej pracy.
  • Stanowiska typu hot-desk przeznaczone dla pracowników, którzy np. wykonują pracę w formie elastycznej, łącząc pracę zdalną z pracą w siedzibie firmy.
  • Komfortowe miejsca sprzyjające zarówno pracy mobilnej jak i towarzyszącym spotkaniom półformalnym, np. wygodne sofy, pufy, fotele czy nawet leżanki.
  • Miejsca ze stanowiskami do pracy w pozycji stojącej lub połączonej z umiarkowaną aktywnością fizyczną (np. bieżnie do chodzenia).
 • Strefy spotkań
  • Klasyczne salki konferencyjne wydzielone przegrodami o wysokiej izolacyjności akustycznej w postaci zarówno pełnych jak i przeszklonych ścian.
  • Strefy dla spotkań o półformalnym charakterze wyposażone w sofy, pufy, fotele, nierzadko zlokalizowane w bezpiecznym sąsiedztwie aneksu kawowego. Strefy te w znacznie mniejszym stopniu odizolowane od ogólnodostępnej przestrzeni biurowej cechuje sposób aranżacji zachęcający do ich odwiedzenia oraz umożliwiający produktywne spędzanie czasu pracy w towarzystwie innych współpracowników. Elementy wyposażenia i designu powinny w subtelny sposób przełamywać oficjalny i formalny charakter wyposażenia pozostałej części biura.
  • Pomieszczenia i sale o całkowicie nieformalnym charakterze umożliwiające chwilowe oderwanie się pracownikom od obowiązków, ale równocześnie pozwalające na twórcze wymiany myśli i wniosków wynikających z przydzielonych im zadań.
 • Strefy relaksu
  • Miejsca przeznaczone do chwilowego odpoczynku od pracy przy biurku, np. sofy, leżanki. Tak umeblowane strefy znajdujące się wśród wyznaczonych stanowisk pracy umożliwiają chwilowy relaks stwarzając jednocześnie okazję do krótkich spotkań mogących skutkować twórczą i kreatywną wymianą myśli
  • Pokoje oraz inne przestrzenie do aktywnego spędzania przerw od pracy. Mogą to być pokoje ze sprzętem do gier, sale do jogi, a także przestrzenie do spacerów w ramach zewnętrznych zielonych tarasów

Decydując się na tworzenie i wydzielanie stref wypoczynku i relaksu należy to robić w tak przemyślany sposób aby przestrzenie te dawały pracownikom możliwość regeneracji przy jednoczesnym utrzymaniu kontroli pracodawcy lub menadżera biura nad wydajnym i efektywnym wykonywaniu przez zespół obowiązkami.

zalety

 • mobilność i elastyczność przestrzeni biurowej pozwala na efektywniejsze zarządzaniem biurem
 • wyposażenie biura w stanowiska typu hot-desk pozwala na niemalże stuprocentowe wykorzystanie wynajmowanej przestrzeni, co ma realne przekłożenie na redukcję kosztów utrzymania i najmu biura (pozwala na zmniejszenie zapotrzebowania na wynajmowaną powierzchnię)
 • strefy wypoczynku oraz miejsca do aktywnego spędzania czasu a także łączenie stanowisk pracy z aktywnością fizyczną pozwalają eliminować zmęczenie i znużenie pracowników, zwiększając jednocześnie wydajność wykonywanej pracy
 • otwarte i elastyczne przestrzenie z licznymi miejscami spotkań oficjalnych i półoficjalnych sprzyjają integracji zespołu
 • umożliwienie pracownikom wpływania na zmiany w aranżacji przestrzeni zwiększa ich poczucie przynależności do miejsca pracy i pomaga się z nim utożsamiać

wady

 • duża rotacja personelu pomiędzy stanowiskami pracy nie sprzyja zacieśnianiu więzi wśród zespołu
 • z uwagi na bardzo zróżnicowane uwarunkowania fizyczne i fizjonomiczne ludzi brak spersonalizowanych miejsc stałej pracy może charakteryzować się nieodpowiednią ergonomią
 • zbyt duża ilość stref i elementów wyposażenia o charakterze relaksacyjnym może wpłynąć negatywnie na koncentrację pracowników

Bibliografia

 • Hays, Kinnarps, Skanska, „Nie bój się Activity Based Working”, 2017
 • https://www.hbrp.pl/b/activity-based-working-czas-na-zmiany-w-miejscu-pracy/1CzNlYS3X?NO_COOKIES=1