Posts Tagged :

presenteeism

CIRCULAR ECONOMY W BIURZE 345 330 PLGBC Green Building Awards

CIRCULAR ECONOMY W BIURZE

Gospodarka cyrkularna jest alternatywą dla gospodarki linearnej, w której produkty zużyte zostają wyrzucone. Ten sposób postępowania jest bardzo obciążający dla naszego środowiska, gdzie z jednej strony pozyskiwane są nieodnawialne zasoby naturalne potrzebne przy produkcji, z drugiej zaś gromadzone są odpady w postaci już zużytych produktów. Według zasad gospodarki cyrkularnej, produkty powinny być projektowane w taki sposób, aby ich „żywot” był jak najdłuższy, mogły być naprawiane w razie potrzeby, ponownie użytkowane, odnawiane/odzyskiwane po użyciu, czy też ponownie wracały do cyklu produkcyjnego. Takie podejście gwarantuje z jednej strony zmniejszenie zapotrzebowania na nieodnawialne zasoby, z drugiej zaś minimalizuje ilość odpadów. Jest to zmiana sposobu myślenia, polegająca na odejściu od wyrzucania rzeczy po tym, jak wykorzystaliśmy je do renowacji, recyklingu i regeneracji przedmiotów pod koniec ich życia.

Nasze biura są bankami produktów i materiałów, które mogą (i powinny) być używane przez dłuższy okres czasu, niż się to z pozoru wydaje możliwe. Ten bank materiałów obejmuje zarówno samą tkankę budynku (płyty sufitowe, okna, instalacje etc.), wyposażenie i meble (wykładziny, biurka, krzesła, sprzęt komputerowy etc.) oraz produkty używane na co dzień w biurze (papier i inne art. biurowe, jedzenie, napoje etc.). Prowadzenie cyrkularnego biura polega na zmianie sposobu, w jaki projektujemy, wykorzystujemy i działamy w tych obszarach, aby wyeliminować odpady i stworzyć bardziej wydajne, odporne przestrzenie, które przyczyniają się do długoterminowego zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw i szeroko rozumianej gospodarki, a także do dobrego samopoczucia pracowników.

Jest szereg działań, które można podjąć, aby nasze biuro stało się biurem cyrkularnym:

– Zmiana sposobu pozyskiwania, recyklingu i utylizacji artykułów biurowych, w tym żywności, papieru, tworzyw sztucznych, mebli biurowych, tekstyliów i elektroniki.
– Wpływanie na zmianę nastawienia pracowników do recyklingu, ponownego wykorzystania, dojazdów do pracy i nawyków związanych z wydatkami.
– Budowanie lokalnych partnerstw z organizacjami charytatywnymi, MŚP i innymi przedsiębiorstwami, które utrzymują wartość zasobów i zapewniają zatrudnienie.
– Podejście do projektowania nowego biura bądź jego modernizacji z maksymalnym użyciem już istniejących zasobów (meble biurowe po renowacji, elementy odzyskane z innych biur, regenerowany sprzęt IT).

Praktyczne wskazówki do zastosowania:

 • Odpowiednia polityka zarządzania odpadami w biurze (patrz też: waste management)
 • Wydłużanie użytkowania sprzętów w biurze (naprawa zamiast wyrzucania)
 • Zakup regenerowanego sprzętu IT i telefonów
 • Zaangażowanie pracowników w świadome akcje (najlepiej w formie konkursu) związane z redukowaniem zużycia materiałów, np. papieru do drukowania, ręczników papierowych czy jednorazowych naczyń
 • Zastąpienie naczyń jednorazowych tymi wielokrotnego użytku
 • Rezygnacja z butelkowanych napojów w biurze
 • Unikanie nadmiernego pakowania
 • Przekazywanie jedzenia pozostałego w kantynie/restauracji odpowiednim instytucjom (np. Bank Żywności), które przekażą je potrzebującym
 • Zakup regenerowanych tonerów do drukarek
 • Minimalizacja zużycia papieru oraz kupowanie papieru wyprodukowanego z odpadów pokonsumenckich
 • Regularna analiza stanu zapasów artykułów biurowych i zamawianie zgodnie z potrzebami, starając się minimalizować ich użycie
 • Tworzenie materiałów marketingowych, które mogą być wielokrotnie używane (nie tylko na potrzeby jednorazowej akcji/wydarzenia)
 • Używanie środków czystości, które są w opakowaniach pochodzących z recyklingu
 • Instalowanie oszczędnych suszarek do rąk
 • Edukacja pracowników na temat racjonalnego używania ręczników papierowych
 • Leasingowanie sprzętów biurowych zamiast kupowania
 • Przy wykańczaniu wnętrza biura używanie materiałów, które wyprodukowane były z użyciem już istniejących materiałów (np. wykładziny podłogowe, płyty sufitowe)
 • Kupowanie mebli biurowych po renowacji
 • Projektowanie „elastycznych” przestrzeni pracy
 • Przy modernizacji bądź przeprowadzce do nowego biura używanie jak największej liczby produktów i materiałów ze starego biura
 • Oddanie odpowiednim organizacjom zbędnych elementów wyposażenia zamiast wyrzucania ich

zalety

 • oszczędność kosztów – dzięki wydłużeniu cyklu życia sprzętów i produktów
 • możliwość dodatkowego przychodu – poprzez sprzedaż zużytych sprzętów i produktów
 • wartość dla środowiska, dzięki zoptymalizowaniu zużycia materiałów
 • wartość społeczna, dzięki wspieraniu tworzenia nowych miejsc pracy (na przykład przy renowacji mebli bądź sprzętu IT)
 • zwiększone zaangażowanie – zarówno na poziomie pracowników biura, kadry zarządzającej, jak i z zewnętrznymi usługodawcami
 • podkreślenie odpowiedzialności firmy
 • innowacyjność

wady

 • wymaga zaangażowania
Activity Based Working (ABW) 345 330 PLGBC Green Building Awards

Activity Based Working (ABW)

Activity Based Working (ABW) jest koncepcją elastycznego projektowania biura, która odpowiadając na zachodzące zmiany w środowisku pracy zakłada, że w centrum znajdują się pracownik i jego potrzeby. Celem filozofii ABW jest stworzenie środowiska pracy w pełni dopasowanego do indywidualnego charakteru wykonywanych zadań zespołu.
Fundamentalnym założeniem Acivity Based Working jest tworzenie elastycznej i zróżnicowanej przestrzeni pracy, która pozwoli efektywnie zarządzać zespołem, w pełni wykorzystując potencjał jego członków oraz możliwości komunikacji mobilnej.
Poprawne stworzenie warunków pracy opartych na założeniach ABW, z uwagi na indywidualny charakter wykonywanych przez zespół działań, wymaga poprzedzenia rozważną analizą. Jej celem jest dobranie właściwych rozwiązań funkcjonalnych oraz dostosowanie aranżacji wnętrza biurowego do indywidualnych potrzeb.
Bardzo istotnym jest odpowiednie zbalansowanie proporcji pomiędzy przestrzeniami otwartymi typu open space, wydzielonymi pomieszczeniami i strefami dającymi pracownikom komfortowe warunki do indywidualnego działania w skupieniu, oraz strefami relaksu i rozrywki. Zróżnicowane stanowiska pracy, miejsca zebrań i wypoczynku, a także ich ilość i charakter powinny zostać możliwie jak najbardziej dopasowane do charakteru wykonywanych przez członków zespołu obowiązków.

Współczesne biuro oparte na zasadach i filozofii ABW powinno charakteryzować się takimi strefami jak:

 • Strefy pracy:
  • Klasyczne stanowiska stałej pracy.
  • Stanowiska typu hot-desk przeznaczone dla pracowników, którzy np. wykonują pracę w formie elastycznej, łącząc pracę zdalną z pracą w siedzibie firmy.
  • Komfortowe miejsca sprzyjające zarówno pracy mobilnej jak i towarzyszącym spotkaniom półformalnym, np. wygodne sofy, pufy, fotele czy nawet leżanki.
  • Miejsca ze stanowiskami do pracy w pozycji stojącej lub połączonej z umiarkowaną aktywnością fizyczną (np. bieżnie do chodzenia).
 • Strefy spotkań
  • Klasyczne salki konferencyjne wydzielone przegrodami o wysokiej izolacyjności akustycznej w postaci zarówno pełnych jak i przeszklonych ścian.
  • Strefy dla spotkań o półformalnym charakterze wyposażone w sofy, pufy, fotele, nierzadko zlokalizowane w bezpiecznym sąsiedztwie aneksu kawowego. Strefy te w znacznie mniejszym stopniu odizolowane od ogólnodostępnej przestrzeni biurowej cechuje sposób aranżacji zachęcający do ich odwiedzenia oraz umożliwiający produktywne spędzanie czasu pracy w towarzystwie innych współpracowników. Elementy wyposażenia i designu powinny w subtelny sposób przełamywać oficjalny i formalny charakter wyposażenia pozostałej części biura.
  • Pomieszczenia i sale o całkowicie nieformalnym charakterze umożliwiające chwilowe oderwanie się pracownikom od obowiązków, ale równocześnie pozwalające na twórcze wymiany myśli i wniosków wynikających z przydzielonych im zadań.
 • Strefy relaksu
  • Miejsca przeznaczone do chwilowego odpoczynku od pracy przy biurku, np. sofy, leżanki. Tak umeblowane strefy znajdujące się wśród wyznaczonych stanowisk pracy umożliwiają chwilowy relaks stwarzając jednocześnie okazję do krótkich spotkań mogących skutkować twórczą i kreatywną wymianą myśli
  • Pokoje oraz inne przestrzenie do aktywnego spędzania przerw od pracy. Mogą to być pokoje ze sprzętem do gier, sale do jogi, a także przestrzenie do spacerów w ramach zewnętrznych zielonych tarasów

Decydując się na tworzenie i wydzielanie stref wypoczynku i relaksu należy to robić w tak przemyślany sposób aby przestrzenie te dawały pracownikom możliwość regeneracji przy jednoczesnym utrzymaniu kontroli pracodawcy lub menadżera biura nad wydajnym i efektywnym wykonywaniu przez zespół obowiązkami.

zalety

 • mobilność i elastyczność przestrzeni biurowej pozwala na efektywniejsze zarządzaniem biurem
 • wyposażenie biura w stanowiska typu hot-desk pozwala na niemalże stuprocentowe wykorzystanie wynajmowanej przestrzeni, co ma realne przekłożenie na redukcję kosztów utrzymania i najmu biura (pozwala na zmniejszenie zapotrzebowania na wynajmowaną powierzchnię)
 • strefy wypoczynku oraz miejsca do aktywnego spędzania czasu a także łączenie stanowisk pracy z aktywnością fizyczną pozwalają eliminować zmęczenie i znużenie pracowników, zwiększając jednocześnie wydajność wykonywanej pracy
 • otwarte i elastyczne przestrzenie z licznymi miejscami spotkań oficjalnych i półoficjalnych sprzyjają integracji zespołu
 • umożliwienie pracownikom wpływania na zmiany w aranżacji przestrzeni zwiększa ich poczucie przynależności do miejsca pracy i pomaga się z nim utożsamiać

wady

 • duża rotacja personelu pomiędzy stanowiskami pracy nie sprzyja zacieśnianiu więzi wśród zespołu
 • z uwagi na bardzo zróżnicowane uwarunkowania fizyczne i fizjonomiczne ludzi brak spersonalizowanych miejsc stałej pracy może charakteryzować się nieodpowiednią ergonomią
 • zbyt duża ilość stref i elementów wyposażenia o charakterze relaksacyjnym może wpłynąć negatywnie na koncentrację pracowników

Bibliografia

 • Hays, Kinnarps, Skanska, „Nie bój się Activity Based Working”, 2017
 • https://www.hbrp.pl/b/activity-based-working-czas-na-zmiany-w-miejscu-pracy/1CzNlYS3X?NO_COOKIES=1