Posts Tagged :

zdrowie

Ergonomia miejsc pracy 345 330 PLGBC Green Building Awards

Ergonomia miejsc pracy

Niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym na efektywność i jakość wykonywanych zadań jest dobrze zaprojektowane i ergonomiczne stanowisko pracy. W przypadku pracy biurowej wykonywanej najczęściej w pozycji statycznej siedzącej przed komputerem, najbliższym otoczeniem pracownika jest jego biurko wraz z towarzyszącymi mu innymi meblami biurowymi, akcesoriami i sprzętem komputerowym.

Uważa się, że pomimo mniejszego zużycia energii podczas pracy statycznej wysiłek ten jest bardzo uciążliwy dla organizmu. Wynika to z faktu, że podczas takiego wysiłku w mięśniach zaczynają przeważać procesy beztlenowe skutkujące zmęczeniem i osłabieniem. Ciągłe napięcie mięśni powoduje utrudnienia w przepływie przez nie krwi wraz z tlenem   i  niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania organizmu związkami energetycznymi.

Pozycja siedząca jest najbardziej pożądaną z pozycji roboczych ze względu na najmniejsze zużycie energii przez organizm, najlepszą stabilizację tułowia oraz dobrą koordynację ruchową. Jednakże pomimo tego pozycja ta może prowadzić do licznych dolegliwości, takich jak bóle kręgosłupa, bóle głowy, bóle stawów itp. Poza samą pozycją roboczą na pogorszenie samopoczucia może wpływać także zle oświetlenie miejsca pracy, hałas,  temperatura, zanieczyszczenie powietrza itp.

Aby zmniejszyć do minimum ryzyko występowania nieporządanych dolegliwości należy pamiętać o kilku podstawowych, ale bardzo istotnych kwestiach:

 • Pozycja siedząca charakteryzuje się dużymi siłami działającymi na odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Fotel powinien dawać możliwość regulacji w wielu płaszczyznach, pozwalając tym samym na dopasowanie do indywidualnych parametrów użytkownika. Przyjmuje się, że głębokość siedziska powinna być ok. 5 cm mniejsza od długości siedzeniowej, a wysokość ok. 5 cm niższa od wysokości podkolanowej. Siedzisko powinno być odchylone pod kątem 3-6 stopni do tyłu. Odcinek lędźwiowy kręgosłupa powinien być stabilnie podparty na oparciu fotela. Należy wystrzegać się pozycji tzw. „półleżącej”, gdyż skutkuje ona przyjmowaniem bardzo dużych obciążeń przez kręgosłup lędźwiowy.
 • Osoby u których często występują bóle kręgosłupa na odcinku lędźwiowym mogą w łatwy sposób poprawić swoją pozycję siedzącą poprzez stosowanie specjalnych poduszek lędźwiowych lub alternatywnych siedzisk, takich jak siedziska o konstrukcji umożliwiających siedzenie z podparciem kolan, lub przeznaczonych do tego celu piłek rehabilitacyjnych.
 • Przy organizacji przestrzeni pracy na biurku należy pamiętać o tzw. zasięgach stref pracy. Wyróżniamy trzy podstawowe strefy, tj. strefę zasięgu normalnego (ok. 30 cm), zasięgu maksymalnego (ok. 50 cm) oraz zasięgu wymuszonego (ok. 75-100 cm).
 • Optymalne wymiary biurka do pracy z komputerem powinny wynosić 100x75x72cm (szer. x gł. x wys.). Biurko powinno dawać możliwość pracy z łokciami zgiętymi pod kątem prostym, a przestrzeń pod blatem powinna być uwolniona, aby gwarantować możliwość swobodnego ułożenia nóg.
 • Monitor powinien dawać możliwość regulacji kąta nachylenia płaszczyzny ekranu do poziomu, obrotu wokół własnej osi oraz regulacji wysokości. Odległość monitora od oczu powinna wynosić do 50 do 70 lub nawet 90 cm w zależności od jego wielkości. Kąt obserwacji ekranu powinien wynosić 20-50 stopni w dół od linii poziomej prowadzonej na wysokości oczu.
 • Należy zadbać o odpowiednie oświetlenie miejsca pracy. Światło naturalne padające z kierunku prostopadłego do monitora daje największy komfort pracy, pozwalając na uniknięcie efektu olśnienia. W przypadku gdy monitor narażony jest na padanie promieni słonecznych od okien lub fasad zwróconych w stronę inną niż północna należy korzystać z osłon przeciwsłonecznych zarówno w oknie jak i na monitorze w postaci dedykowanych do tego celu nakładek.
 • Należy pamiętać o krótkich przerwach w czasie pracy. Za optymalny czas krótkiej regeneracji uznaje się 5 minut przerwy przypadające na każdą godzinę pracy przy komputerze. Aby dobrze wykorzystać ten czas zaleca się wykonywanie podstawowych ćwiczeń gimnastycznych mających na celu rozluźnienie mięśni. Warto pamiętać również o odpoczynku dla oczu. Ciągła praca opierająca się na śledzeniu informacji na monitorze znajdującym się w bliskiej odległości sprawia, że oczy odzwyczają się od ostrego widzenia na dalszych odległościach. Aby temu zapobiec należy co jakiś czas odrywać wzrok od komputera i patrzeć na obiekty znajdujące się znacznie dalej niż monitor.

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele sprzętów biurowych, których producenci zadbali o komfort i ergonomię pracy. Osoby spędzające dużo czasu na pracy przed komputerem mają do wyboru takie rozwiązania jak ergonomiczne klawiatury i myszy, regulowane wielopłaszczyznowo monitory i krzesła, a nawet biurka dające możliwość pracy w pozycji siedzącej i stojącej.

zalety

 • ergonomicznie zaprojektowane miejsce pracy pozwala znacznie zwiększyć wydajność pracy obniżając do minimum występowanie negatywnych skutków w postaci zmęczenia, dekoncentracji, bólu
 • stworzenie odpowiednich warunków na stanowisku pracy wpłynie pozytywnie na zadowolenie i satysfakcję pracownika, co będzie miało pozytywny wpływ na atmosferę pracy i jej wydajność.

wady

Bibliografia

 • Monika Blaszczok, „Ergonomia bezpiecznej i higienicznej pracy”, Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2018, ISBN 978-83-7880-514-4
 • Państwowa Inspekcja Pracy, https://web.pip.gov.pl/ergonomia/ergonomiczne_st.html
Czujniki jakości powietrza 345 330 PLGBC Green Building Awards

Czujniki jakości powietrza

90% naszego czasu spędzamy w pomieszczeniach. Dobra jakość powietrza wpływa na zdrowie i dobre samopoczucie poprawiając jednocześnie naszą produktywność. Nie ma więc wątpliwości iż, jakość powietrza wewnętrznego jest niezwykle istotnym tematem .Przyjmuje się iż średnio 30% populacji jest niezadowolona z jakości powietrza wewnętrznego. Czy wiesz że prostymi sposobami na poprawę tego czym oddychasz może być :

 1. Redukcja źródeł zanieczyszczeń – czyli odpowiedni dobór materiałów budowlanych i wykończeniowych charakteryzujących się minimalną emisją zanieczyszczeń do otoczenia. Mówimy tu o niskiej zawartości w powietrzu np. LZO (Lotne Związki Organiczne) amoniaku, formaldehydu czy też ołowiu. Pamiętajmy również, iż wiek budynku ma istotny wpływ na jakość powietrza, z jednej strony bowiem wraz z upływem lat zmniejsza się ilość emitowanych do powietrza zanieczyszczeń z materiałów budowlanych, z drugiej jednak strony pogarsza się jakość wyposażenia wnętrz w budynku, a co za tym idzie same elementy wyposażenia wnętrz, akumulują więcej zanieczyszczeń.
 2. Doprowadzenie większej ilość powietrza zewnętrznego (efektywna wentylacja) –W pomieszczeniach w których znajdują się otwieralne okna według polskich przepisów należy zapewnić minimum 20 m3 świeżego powietrza na godzinę dla każdej osoby. W przypadku gdy budynek jednak nie posiada otwieranych okien wartość ta powinna wynosić minimum 30 m3/h. Większość systemów certyfikacji budynkowych, dla naszego komfortu rekomenduje strumień powietrza w ilości minimum 36m3/h na osobę, co już daje odczucie znacznego komfortu.
 3. Oczyszczenie powietrza znajdującego się wewnątrz budynku – zastosowanie filtrów węglowych w centrach wentylacyjnych lub tez zastosowanie oczyszczaczy powietrza dobranych odpowiednio do kubatury pomieszczenia w którym przebywamy.
 4. Stały monitoring środowiska wewnątrz budynku/pomieszczenia. Zaleca się montaż wewnętrznych czujników jakości powietrza. Taki pomiar dostarcza nam rzetelnej wiedzy o stanie powietrza, którym oddychamy. Czujnik pomiaru jakości powietrza powinien być umieszczony w tzw. strefie przebywania ludzi czyli na wysokości pomiędzy 1,2m a 1,8m nad powierzchnią podłogi. Dodatkowo powinniśmy mieć możliwość śledzenia stężenia poszczególnych związków w powietrzu w czasie rzeczywistym. Dobrą praktyką jest,aby na każde 930 m2 powierzchni pracy zainstalowany został minimum jeden ekran. Podstawowe parametry, które powinny być monitorowane to: poziom stężenia pyłów P10, oraz  P2,5. , poziom stężenia dwutlenek węgla oraz ozon, wilgotność powietrza oraz temperatura.
 • Pył P10, zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 µm, natomiast pył drobny PM2,5 to cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 µm. Pył drobny o średnicy poniżej 2.5µm (P2,5.) jest najbardziej niebezpieczny. Dociera on do pęcherzyków płucnych, penetruje do naczyń krwionośnych, a stamtąd do krwiobiegu dlatego jest on szkodliwy zarówno dla układu oddechowego jak i układu krążenia. Wskazania stężenia pyłu P2,5 nie powinny być większe niż 15 µg/m3  zaś pyłu P10 mniejsze niż 50 µg/m3 .
 • Ozon -Tonery znajdujące się w drukarkach to mieszaniny różnorodnych metali ciężkich, lotnych związków organicznych oraz trujących związków cyny i ozonu. Ta toksyczna kompozycja powstaje w temperaturze blisko 200 stopni, bo tyle osiąga drukarka podczas pracy. Substancje te przybierając formę mikropyłków przenikają do organizmu człowieka wraz z wdychanym powietrzem. Im mniejszy pyłek, tym głębiej osadza się w płucach narażając użytkownika na komplikacje zdrowotne. Z tego powodu istotne jest, aby urządzenia biurowe takie jak: drukarki laserowe, kopiarki, faksy itp. umieszczane były w zamkniętych pomieszczeniach lub też wydzielonych przestrzeniach, nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi. Dodatkowo te przestrzenie powinny być wyposażone w dedykowany, efektywny system wentylacji wyciągowej. Stężenie ozonu w powietrzu powinno być mniejsze niż 51 ppb.
 • Dwutlenek węgla –gaz ten wydzielamy my wszyscy podczas procesu oddychania i wymiany gazowej. Stężenie dwutlenku węgla w pomieszczeniu zamkniętym może być nawet kilkukrotnie wyższe niż w powietrzu zewnętrznym. Dwutlenek węgla jest nieco cięższy od powietrza, nie ma zapachu i smaku. Jest gazem bezbarwnym, niepalnym i niepodtrzymującym palenia, działa dusząco, ale w niskich stężeniach nie wykazuje właściwości toksycznych .W pomieszczeniach w których znajduje się duża liczba osób jego nadmiar może powodować uczucie senności. W stężeniu wyższym niż 5000 ppm następuje jego wyraźne szkodliwe oddziaływanie na organizm. Zaleca się aby stężenie CO2 w powietrzu utrzymywało się na poziomie poniżej 800 ppm .
 • Wilgotność – Zbyt suche powietrze w pomieszczeniu może powodować problemy z oddychaniem takie jak, np. podrażnienie śluzówki czy podatność na infekcje. Zbyt duża wilgotność powietrza z kolei, przyczynia się do rozwoju bakterii, roztoczy czy pleśni. Rekomenduje się aby poziom wilgotności w ciągu całego roku utrzymywał się na poziomie pomiędzy 30% a 50%.
 • Temperatura – Polskie normy określają iż temperatura latem powinna wynosić 20-23 st. (przy założeniu średniej aktywności fizycznej) zaś zimą 18-20 st.

zalety

 • Bezpośrednia kontrola nad naszym zdrowiem i samopoczuciem, zwiększenie efektywności pracy, mniej dni spędzonych na zwolnieniu lekarskim

wady

 • Koszty zakupu odpowiednego sprzętu
Utrzymanie porządku i czystości 345 330 PLGBC Green Building Awards

Utrzymanie porządku i czystości

Większość produktów do sprzątania zawiera czynniki szkodliwe dla zdrowia. Stosowane przez dłuższy czas wbudowują się w materiały wykończeniowe i są obecne w środowisku wewnętrznym. W najgorszym przypadku, przewlekłe i nieodpowiednie stosowanie szkodliwych środków czystości może prowadzić m.in. do syndromu chorego budynku (SBS) lub przyczynić się do utworzenia niezdrowego środowiska pracy.

Projektanci, właściciele budynków, oraz zarządcy powinni wykorzystać następujące strategie do stworzenia zdrowego środowiska wewnątrz pomieszczeń:

 • Procedura dotycząca sprzątania:
  • Redukująca obecność zanieczyszczeń chemicznych, biologicznych oraz cząstek stałych, które mogą negatywnie wpływać na jakość powietrza, zdrowie ludzkie oraz środowisko. Redukcja ekspozycji użytkowników na patogeny, alergeny i szkodliwe środki chemiczne służące do czyszczenia.
  • Wdrażająca bardzo istotne regularne oraz prawidłowe sprzątanie. (Sprzątanie przy użyciu chemii lub po prostu niedokładne czynności obniżają jakość powietrza).
  • Wprowadzająca czyszczenie powierzchni preparatami antybakteryjnymi. Dotyczy powierzchni często dotykanych (blaty, armatura w łazienkach i kuchni, klamki, włączniki świateł, przyciski wind).
  • Weryfikowana raz do roku.
 • Audyty efektywności utrzymywania porządku
 • Spełnienie standardów produktów związanych ze sprzątaniem i utrzymaniem porządków
 • Zapewnienie odpowiedniego sprzętu do sprzątania minimalizującego i racjonalizującego ilość podawanych środków czyszczących. Wysokiej klasy sprzęt zazwyczaj zużywa mniej wody i energii, a co najważniejsze zużywa mniej środków czyszczących, a przez skuteczność działania nie potrzebuje silnych środków czystości. Tym samym ilość toksyn w pomieszczeniach ulega efektywnemu obniżeniu.
 • Zapobieganie przedostawaniu się zanieczyszczeń do wnętrza budynku (większość zanieczyszczeń wnoszonych jest przez użytkowników do środka budynku, włączając bakterie, metale ciężkie, pestycydy i inne toksyny. Zanieczyszczenia te negatywnie oddziałują na układ krążenia, immunologiczny oraz oddechowy. W celu wyłapania szkodliwych cząstek z butów osób wchodzących do budynku należy zainstalować odpowiednie systemy mat wejściowych.

zalety

 • Mały koszt wprowadzenia
 • Strategie niezależne od standardu technicznego budynku (możliwość podjęci działań w każdego rodzaju  obiekcie, planowanym lub istniejącym)

wady

 • Zmiana nawyków sposobu sprzątania
 • Konieczność monitorowania personelu sprzątającego
 • Wymiana środków czyszczących

Bibliografia

CIRCULAR ECONOMY W BIURZE 345 330 PLGBC Green Building Awards

CIRCULAR ECONOMY W BIURZE

Gospodarka cyrkularna jest alternatywą dla gospodarki linearnej, w której produkty zużyte zostają wyrzucone. Ten sposób postępowania jest bardzo obciążający dla naszego środowiska, gdzie z jednej strony pozyskiwane są nieodnawialne zasoby naturalne potrzebne przy produkcji, z drugiej zaś gromadzone są odpady w postaci już zużytych produktów. Według zasad gospodarki cyrkularnej, produkty powinny być projektowane w taki sposób, aby ich „żywot” był jak najdłuższy, mogły być naprawiane w razie potrzeby, ponownie użytkowane, odnawiane/odzyskiwane po użyciu, czy też ponownie wracały do cyklu produkcyjnego. Takie podejście gwarantuje z jednej strony zmniejszenie zapotrzebowania na nieodnawialne zasoby, z drugiej zaś minimalizuje ilość odpadów. Jest to zmiana sposobu myślenia, polegająca na odejściu od wyrzucania rzeczy po tym, jak wykorzystaliśmy je do renowacji, recyklingu i regeneracji przedmiotów pod koniec ich życia.

Nasze biura są bankami produktów i materiałów, które mogą (i powinny) być używane przez dłuższy okres czasu, niż się to z pozoru wydaje możliwe. Ten bank materiałów obejmuje zarówno samą tkankę budynku (płyty sufitowe, okna, instalacje etc.), wyposażenie i meble (wykładziny, biurka, krzesła, sprzęt komputerowy etc.) oraz produkty używane na co dzień w biurze (papier i inne art. biurowe, jedzenie, napoje etc.). Prowadzenie cyrkularnego biura polega na zmianie sposobu, w jaki projektujemy, wykorzystujemy i działamy w tych obszarach, aby wyeliminować odpady i stworzyć bardziej wydajne, odporne przestrzenie, które przyczyniają się do długoterminowego zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw i szeroko rozumianej gospodarki, a także do dobrego samopoczucia pracowników.

Jest szereg działań, które można podjąć, aby nasze biuro stało się biurem cyrkularnym:

– Zmiana sposobu pozyskiwania, recyklingu i utylizacji artykułów biurowych, w tym żywności, papieru, tworzyw sztucznych, mebli biurowych, tekstyliów i elektroniki.
– Wpływanie na zmianę nastawienia pracowników do recyklingu, ponownego wykorzystania, dojazdów do pracy i nawyków związanych z wydatkami.
– Budowanie lokalnych partnerstw z organizacjami charytatywnymi, MŚP i innymi przedsiębiorstwami, które utrzymują wartość zasobów i zapewniają zatrudnienie.
– Podejście do projektowania nowego biura bądź jego modernizacji z maksymalnym użyciem już istniejących zasobów (meble biurowe po renowacji, elementy odzyskane z innych biur, regenerowany sprzęt IT).

Praktyczne wskazówki do zastosowania:

 • Odpowiednia polityka zarządzania odpadami w biurze (patrz też: waste management)
 • Wydłużanie użytkowania sprzętów w biurze (naprawa zamiast wyrzucania)
 • Zakup regenerowanego sprzętu IT i telefonów
 • Zaangażowanie pracowników w świadome akcje (najlepiej w formie konkursu) związane z redukowaniem zużycia materiałów, np. papieru do drukowania, ręczników papierowych czy jednorazowych naczyń
 • Zastąpienie naczyń jednorazowych tymi wielokrotnego użytku
 • Rezygnacja z butelkowanych napojów w biurze
 • Unikanie nadmiernego pakowania
 • Przekazywanie jedzenia pozostałego w kantynie/restauracji odpowiednim instytucjom (np. Bank Żywności), które przekażą je potrzebującym
 • Zakup regenerowanych tonerów do drukarek
 • Minimalizacja zużycia papieru oraz kupowanie papieru wyprodukowanego z odpadów pokonsumenckich
 • Regularna analiza stanu zapasów artykułów biurowych i zamawianie zgodnie z potrzebami, starając się minimalizować ich użycie
 • Tworzenie materiałów marketingowych, które mogą być wielokrotnie używane (nie tylko na potrzeby jednorazowej akcji/wydarzenia)
 • Używanie środków czystości, które są w opakowaniach pochodzących z recyklingu
 • Instalowanie oszczędnych suszarek do rąk
 • Edukacja pracowników na temat racjonalnego używania ręczników papierowych
 • Leasingowanie sprzętów biurowych zamiast kupowania
 • Przy wykańczaniu wnętrza biura używanie materiałów, które wyprodukowane były z użyciem już istniejących materiałów (np. wykładziny podłogowe, płyty sufitowe)
 • Kupowanie mebli biurowych po renowacji
 • Projektowanie „elastycznych” przestrzeni pracy
 • Przy modernizacji bądź przeprowadzce do nowego biura używanie jak największej liczby produktów i materiałów ze starego biura
 • Oddanie odpowiednim organizacjom zbędnych elementów wyposażenia zamiast wyrzucania ich

zalety

 • oszczędność kosztów – dzięki wydłużeniu cyklu życia sprzętów i produktów
 • możliwość dodatkowego przychodu – poprzez sprzedaż zużytych sprzętów i produktów
 • wartość dla środowiska, dzięki zoptymalizowaniu zużycia materiałów
 • wartość społeczna, dzięki wspieraniu tworzenia nowych miejsc pracy (na przykład przy renowacji mebli bądź sprzętu IT)
 • zwiększone zaangażowanie – zarówno na poziomie pracowników biura, kadry zarządzającej, jak i z zewnętrznymi usługodawcami
 • podkreślenie odpowiedzialności firmy
 • innowacyjność

wady

 • wymaga zaangażowania