o konkursie

W PLGBC Green Building Awards wyróżniane jest szczególne zaangażowanie w rozwój zrównoważonego budownictwa w Polsce, konkurs ma też na celu podnosić świadomość tego rozwoju wśród uczestników rynku budowlanego w Polsce i na świecie.
Jest on otwarty, jednoetapowy, obejmuje inwestycje budowlane projektowane, realizowane i zrealizowane oraz wnętrza w budynkach zrealizowanych na terenie Polski, a także produkty, usługi i inicjatywy firm i instytucji działających na terenie Polski. Konkurs jest bezpłatny.
Jury ocenia zgłoszone projekty zarówno pod względem walorów związanych z budownictwem ekologicznym i rozwojem zrównoważonym, jak i architektonicznych i estetycznych. Pod uwagę brane są również aspekty społeczne i wszelkie ciekawe nowatorskie pomysły łączące wymienione elementy.
Zgłoszenia oceniane są przez interdyscyplinarne, zróżnicowane pod względem kompetencji i kierunku wykształcenia, Jury konkursowe.

Ogłoszenie wyników edycji 2024 konkursu odbędzie się podczas 14. PLGBC Green Building Summit w dniu 03.10.2024 w Sound Garden Hotel w warszawskim kompleksie Business Garden.

zgłoszenia przyjmujemy do:

31.05.2024

pozostało:

Skip to content