Ogłoszenie wyników edycji 2023 konkursu odbyło się podczas 13. PLGBC Green Building Summit w dniu 05.10.2023.
Podsumowanie tegorocznej edycji przedstawił Andrzej Gutowski, ESG & Sustainability Leader, Dyrektor w Colliers.

Dbałość o obszar środowiskowy, społeczny i etyczny w biznesie stał się w ostatnim roku tematem niezwykle nośnym. Duża liczba zgłoszeń do PLGBC Green Building Awards potwierdza, że także w budownictwie kwestia ekologii i zrównoważonego rozwoju przebiła się do mainstreamu. Zgłoszeń do konkursu było nie tylko wiele, zaskakująca była też ich różnorodność – począwszy od biurowców, magazynów czy fabryk, poprzez budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne, aż do projektów spełniających szczególne funkcje społeczne czy edukacyjne.

Wraz z rozwojem branży pojawiają się pytania, jak oceniać prawdziwie zrównoważony budynek – jakie jego cechy są kluczowe. Jak ocenić i porównać zrównoważenie kolejnego budynku biurowego w sercu miasta z projektem utworzenia parku miejskiego? Co ma pierwszeństwo – czy potrzeba i funkcja społeczna, czy umiejętność minimalizowania wpływu budynków i budowy na środowisko. Jak w tym wszystkim uwzględnić kwestie społeczne, zapewnić dostępność i inkluzywność; co ma pierwszeństwo: kwestie społeczne, czy środowiskowe.

Mówi się czasami, że najbardziej zielone są te budynki, które już stoją. Ale prawda jest taka, że jeszcze bardziej ekologiczne są te, które pozostają niewybudowane. Każda aktywność, w tym ta związana ze wznoszeniem budynków, łączy się z koniecznością wydatku energetycznego, ingerencją w ekosystem, wykorzystaniem materiałów i surowców, generowaniem odpadów czy transportem. Z drugiej jednak strony oczekujemy podnoszenia jakości życia, jakości miejsc pracy, poprawy komfortu i bezpieczeństwa czy po prostu budowania tkanki społecznej poprzez zapewnienie odpowiedniej przestrzeni. Takie procesy nie mogą obejść się bez poniesienia wysiłku ekologicznego, a zachowanie balansu między tymi obszarami wydaje się kluczowe.

W zgłoszonych do konkursu projektach widać zwrot w kierunku liczenia śladu węglowego, co istotne, niektóre projekty zaczynają go optymalizować i redukować w cyklu życia. Niestety dzielenie się wynikami takich analiz na razie jest rzadkością, utrudniając budowanie lokalnych benchmarków. Da się zaobserwować rosnącą popularność wykorzystania drewna do konstrukcji, zastosowania rozwiązań modułowych i prefabrykatów. W kontekście operacyjnego śladu węglowego dominuje optymalizacja i redukcja zapotrzebowania na energię: podwyższone standardy izolacyjności, instalacja pomp ciepła, wykorzystanie ciepła odpadowego, pozyskiwanie energii z OZE – zarówno w projektach w postaci paneli PV, jak i zewnętrznych farm fotowoltaicznych.

Pod kątem społecznym budynki często zgłaszały zgodność z certyfikacją WELL oraz Obiektem bez Barier – zdaje się, że powoli kształtuje się standard rynkowy w postaci tych dwóch certyfikacji, przynajmniej w segmencie biurowym. Jakość powietrza, dostęp do światła dziennego – to kluczowe aspekty, o które dbano pod tym kątem w zgłoszonych projektach – parametryzacja i skonkretyzowanie obszaru społecznego pozostaje wyzwaniem, a wprowadzane rozwiązania mają często charakter jednostkowy. Metodyka WELL, czy OBB przychodzą na ratunek, wskazując konkretne i mierzalne wytyczne. Szereg projektów wskazywało również na praktyki konsultacji społecznych, które pomagały uszyć strategie i funkcjonalność budynków do oczekiwań odbiorców i lokalnych społeczności.

Podczas procesu oceny oraz dyskusji w ramach obrad Jury z szeregu zgłoszeń mieliśmy przyjemność nagrodzić i wyróżnić projekty, które naszym zdaniem najlepiej łączyły zrównoważone praktyki związane z ekologią i kwestami społecznymi. Mamy nadzieję, że rosnące zainteresowanie obszarami ESG, nadchodzące raportowanie i wytyczne związane z regulacjami przyspieszą transformację rynku nieruchomości w kierunku zrównoważenia, a nagrodzone i wyróżnione projekty staną się przykładami, z których kolejne projekty będą mogły czerpać inspirację i rozwiązania.

Andrzej Gutowski
ESG & Sustainability Leader, Dyrektor w Colliers

Zrównoważone statuetki dla zwycięzców konkursu zaprojektowało i przygotowało Horizone Graphics.

Horizone Graphics wykonuje fotorealistyczne wizualizacje, animacje, fizyczne makiety architektoniczne i modele VR. Pracownia działa w branży architektonicznej od 1996 roku, w tym 8 lat w Szwecji. Zespół Horizone Graphics składa się z architektów i modelarzy. Dzięki pasji, zrozumieniu tematu i długoletniemu, międzynarodowemu doświadczeniu pracownia jest w stanie sprostać nawet najbardziej nietypowym zadaniom. Jej klientami są biura architektoniczne, deweloperzy, urzędy miast oraz projektanci form przemysłowych, głównie z Polski, Szwecji, Holandii oraz Niemiec. Największe atuty Horizone Graphics to: doświadczenie, jakość i terminowość.

o konkursie

Celem konkursu jest wyróżnienie zaangażowania uczestników konkursu w rozwój zrównoważonego budownictwa w Polsce, a także podniesienie świadomości tego rozwoju wśród uczestników rynku budowlanego w Polsce i na świecie.
Konkurs jest otwarty, jednoetapowy, obejmuje inwestycje budowlane projektowane, realizowane i zrealizowane oraz wnętrza w budynkach zrealizowanych na terenie Polski, jak również produkty i usługi firm działających na terenie Polski. Konkurs jest bezpłatny.
Jury ocenia zgłoszone projekty zarówno pod względem walorów związanych z budownictwem ekologicznym i rozwojem zrównoważonym, jak i architektonicznych i estetycznych. Pod uwagę brane są również aspekty społeczne i wszelkie ciekawe nowatorskie pomysły adresujące połączenie wymienionych walorów.
Zgłoszenia oceniane są przez interdyscyplinarne, zróżnicowane pod względem kompetencji i kierunku wykształcenia, Jury konkursowe.

Skip to content